Дослідження ринку

Дослідження ринку

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

В широкому розумінні, дослідженнями ринку називають цілеспрямований збір корисної і релевантної інформації про різні ніші та цільові ринки, а також – покупців.

На практиці, дослідження ринку часто плутають з маркетинговими дослідженнями.

Але позаяк другі, безпосередньо пов’язані зі здійсненням маркетингової діяльності та мають на меті «оволодіння ринком», то ці два поняття необхідно розрізняти.

Дослідження ринку стосується характеристик самого ринку, а не вивчення актуальних особливостей протікання маркетингових процесів і має стратегічно вважливе значення для комерційної успішності.

СКЛАДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Як свідчить багаторічний практичний досвід співзасновників-маркетерів (не плутати з маркетологами) нетипової (неординарної) маркетингової агенції.

Найчастіше дослідження ринку складається з трьох основних частин, а саме:

 • Потреби ринку чи ніші (наскільки існуючі продукти відповідають усьому спектру потреб покупців)
 • Розмір ніші чи ринку (місткість ринку)
 • Рівень конкуренції (аналіз маркетингу конкурентів)

І хоча замовники «конкурентного аналізу», можуть розуміти під цим лише щось одне із указаного або щось ще до цього переліку — дослідженням ринку можна назвати будь-який аналіз його суттєвих параметрів.

РОЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Дослідження ринку особливо корисні в процесі розгляду чи підготовки до створення нових продуктів чи перспективних ідей.

Зокрема, суміжних з уже існуючими:

 • якщо виробництво сировини, то чи дизайн і монтаж готового виробу (чи лише щось одне),
 • а якщо послуги, то скажімо до стрижки також манікюр чи масаж (а може обидві тощо)

Саме дослідження ринку можуть також надати інформацію, що суттєво скоригує первинне бачення змісту, форми і потенціалу комерційної ідеї для “безпосередньо, але поверхово” зацікавлених інвесторів.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

В сучасних умовах, нерідко, саме ретельність та скрупульозність проведення досліджень ринків (причому, незалежно в офісі чи віддалено) — значною мірою визначає здатність бізнесу перемагати у конкурентній боротьбі.

Дані досліджень ринків дозволяють правильно змоделювати бізнес-маркетингову структуру, оптимально розрахувати необхідні обсяги людських, фінансових та, зокрема обрати оптимальний маркетинговий ресурс.

Регулярне проведення досліджень ринків також доцільне, адже є суттєвим чинником підвищення й утримання конкурентоспроможності підприємств.

Особливо у сучасних, динамічних умовах, коли мало не щодня кількість гравців на різного роду ринках збільшується або зменшуються, а маркетингова діяльність учасників ринку еволюціонує або ж деградує (не стоїть на місці).

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

На практиці, основним методом дослідження ринку — є аналіз відкритих даних, що доступні в інтернеті, проте особливості його проведення вимагають неабиякої кваліфікації маркетера чи іншого фахівця, котрий ним займається.

Щоб у процесі обробки великих масивів інформації ефективно відсіювалось усе зайве, а все основне – скрупульозно фіксувалося.

Від середніх цін на конкретні послуги до часу пішки від станції метро чи, скажімо, приблизного автомобільного трафіку на найближчій розв’язці.

В будь-якому випадку, основним методом здійснення дослідницьких дій і щодо вивчення суто ринку, і щодо винятково маркетингових заходів на цільовому ринку

Є вивчення інформації та її обробка у форму відповіді на актуальний запит Замовника.

У теорії, серед методів ринкових досліджень, відзначають також існування умовного поділу на якісні і кількісні:

 • Кількісні: опитування клієнтів, аналіз загальних і другорядних даних
 • Якісні: фокус-групи, розгалужені інтерв’ю, етнографія, демографія тощо

Слід, однак зазначити, що «глибокі» дослідження, коректне проведення яких вимагає участі більше чи менше репрезентативних груп – значно відрізняються на рівні бюджеті і часу, (але не результату) від опрацювання відкритих джерел з певною метою відповідним фахівцем, відділом чи агенцією.

Адже висновки під кожним з них будуть якщо не повністю однакові, то достатньою мірою однорідні.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ

Завдяки технічно та змістовно грамотному дослідженню ринків бізнесмени чи топ-менеджери, які їх замовляють:

 • можуть набути або більшої впевненості щодо реалізації верифікованих дослідженнями ідей
 • чи навпаки, обґрунтувати недоцільність інвестицій у надто ризиковані чи непідкріплені здатним до верифікаціії досвідом

Існує також непоодиноке переконання у тому, що квінтесенцією ефективного маркетингу є

Саме те дослідження ринку, яке буквально «допомагає продавати» продукт покупцям виявляючи, таргетуючи та задовольняючи саме ту нішеву потребу і в такому обсязі, що забезпечує прогнозовану окупність інвестицій і нарощування доходів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ

Задум щодо проведення ринкових досліджень перед відкриттям бізнесу чи у процесі його розвитку, як переконливо засвідчує багатолітня практика наших маркетерів.

Нерідко буває визначальним і щодо долі керівника, і якостей колективу, і розвитку підприємства в цілому.

Отримання знань про наявність конкурентних переваг продукту/бренду допомагає Замовнику «не намагатися робити правильні висновки із хибних засновків».

 • Інформація про ринок. Дає змогу визначити ціни, продукти, попит, пропозицію, юридичні аспекти тощо
 • Сегментація ринку. За географічними, демографічними, та технологічними відмінностями дає розуміння обсягу потреб та ключових спонук у середовищах цільових аудиторій
 • Тенденції на ринку. Потрібні для вироблення правильних передумов для запуску нових продуктів та уявлення про конкурентів
 • SWOT-аналіз. Це містка й лаконічна діагностика переваг, недоліків, можливостей та загроз, які наявні у поточній ситуації певного Замовника

Але не тільки, тож продовження переліку можливе.

ФАХІВЕЦЬ З ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ

Як видно уже  перших рядків, на практиці, (маркетингові) дослідження ринку проводяться як фахівцями-маркетерами (не плутати з маркетологами), так і спеціалістами з інших галузей та/або дисциплін.

Проте безпосередня близькість різних аспектів дослідження ринку саме із маркетинговими процесами вказує, що оптимальний фахівець для проведення такого роду роботи високоякісно – це саме маркетер.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В МАРКЕТЕРНІ

Маючи на меті проведення дослідження ринку, зважте, що звернувшись у нетипову маркетингову агенцію «Маркетерня»

Замовник завжди може розраховувати на висококваліфіковану допомогу співзасновників-маркетерів, за плечима яких – десятки років практичного досвіду побудови ефективних маркетингових систем на різноманітних підприємствах України.

А додаткової мотивації прийняттю рішення на користь звернення до нас можуть надати додаткові унікальні переваги:

 • Максимальна післяоплатність, за умовами якої ви платите домовлену суму лише ознайомившись з кінцевим результатом, виняток – лише якщо виконання завдання потребує від маркетера залучення вузьких фахівців
 • Мінімальна бюрократія. З’ясувавши суть замовлення на ринкове дослідження — ми можемо одразу взятися до справи, а не продовжувати займатися узгодження пунктів такого договору, який дозволить перестрахуватися на випадки форс-мажору і «трактуватиме усі пункти на нашу користь»
 • Майстерність підходів. І в якості критерію оцінки презентабельності кінцевого результату, і в якості багатого досвіду наших співзасновників, і у відсутності «мінорних звернень» чи «конвеєрного принципу обслуговування» тощо
 • Адаптивність способів і форм співпраці. Передбачає як можливість для тимчасової повної/часткової зайнятості безпосередньо у вашому офісі, так і повний аутсорсинг, аутстафінг чи консалтинг, у тому числі виробничий і, навіть «керуюче партнерство»
 • Повний спектр маркетингово-управлінських послуг, крім досліджень ринку ми можемо допомогти із організацією багатьох аспектів, підприємницької діяльності: IT, HR, CRM, продажі, бренд, якість обслуговування, системи мотивації працівників, коучинг, рекрутинг, оптимізація бізнес-процесів тощо
 • І багато-багато іншого

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Відповідно до однієї з наших унікальних концепцій “маркетинг як медицина для бізнесу” — будь-яка співпраця починається з первинної консультації.

Щоби розпочати процес, надсилайте запит предметного чи довільного змісту і будьте готові невдовзі узгоджувати зручний час і місце для її проведення!