Джентльменська угода

Джентльменська угода

За визначенням, «джентльменська угода» – це довільна фіксація найсуттєвіших обставин певної домовленості між двома сторонами, які беруть на себе добровільні зобов’язання виконувати всі її аспекти своєчасно та в повному розмірі.

При цьому, від типового договору джентльменську угоду відрізняє те, що вона не передбачає можливості звернення жодної зі сторін до держави чи будь-якої іншої третьої сторони, а також – що дотримання її аспектів є справою репутації «джентльменів» або «леді», які її, власне підписали.

На практиці наші маркетери (не плутати з маркетологами) використовують і неухильно дотримуються джентльменських угод, що можуть мати типовий вигляд і структуру:

ТИПОВА ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА МАРКЕТЕРНІ

Іваненко Іван Іванович, маркетер, співзасновник нетипової агенції «Маркетерня» та Петренко Петро Петрович, директор компанії «Петра», уклали між собою джентльменську угоду про співпрацю в сфері маркетингу, зокрема:

 • Предмет співпраці – створення сайту і налаштування реклами
 • Період співпраці – два місяці з дня підписання угоди
 • Вартість співпраці – … грн
 • Формат співпраці – офісно-аутсорсинговий, з регулярними зустрічами та щоденними процесними звітами
 • Взаєморозрахунок – 10 тис.грн щомісячно, 30000 – після факту виконання і прийому роботи
 • Усі проміжні документи, матеріали, доступи та напрацювання (технічне завдання, семантичне ядро, контент-план тощо) – виконавець передає замовнику перед фінальним розрахунком, але за узгодженням зі Замовником може використовувати як певні фрагменти, так і документи в цілому  і у своїх комунікаціях
 • Співпраця може бути розірвана за згодою сторін, а сторона-ініціатор розірвання угоди зобов’язується запропонувати варіанти компенсації іншій стороні

02.22.2022

Іваненко І.І. _________                          Петренко П.П. __________

Звісно ж, додати щось чи вилучити або іншим чином видозмінити вигляд, суть, зміст джентльменської угоди можливо за умови згоди обох сторін.

І, наостанок, зазначимо, що «Маркетерня» безумовно здатна й готова виконувати свою частину добровільно прийнятих зобов’язань в рамках джентльменських угод, адже наші маркетери, співзасновники та фахівці:

 • по-перше, дотримуються «Етичного кодексу»
 • по-друге, володіють усіма необхідними якостями та компетенціями
 • по-третє, мають відповідний досвід та експертизу
 • по-четверте, орієнтовані на формування кола постійних чи періодичних клієнтів, а не одноразові контакти
 • по-п’яте, поважають себе та Клієнтів і не зацікавлені в «метушні заради метушні»

У разі, якщо одна зі сторін представлена не “джентльментом”, а “леді”, назва угоди змінюється на “Леді-джентльменську”, а суть діяльності — аніскільки не міняється