Бізнес-маркетингова ментальність

Бізнес-маркетингова ментальність

 

МЕНТАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

Те, що ми тут називаємо “ментальність бізнесу” і уявлення про що сформувалося завдяки місткому досвіду виконання маркетингових функцій на різного роду підприємствах

Як правило, є безпосереднім чи непрямим продовженням менталітету засновників (власників, інвесторів),

Або ж людей, котрі керують підприємствами, зазвичай, закладаючи у фундамент організаційної сутруктури або ж транслюючи іншим чином — суб’єктивні особистісні цінності, погляди та переконання.

Звісно ж ментальність бізнесу, серед іншого, виявляться у засадничих принципах та методах оволодіння саме українським ринком.

А ринок України, з огляду на географію, історію, соціологію тощо — це простір, який формується наслідками кількасотлітньої боротьби двох засадничо різних управлінських систем, які можна умовно назвати “автократія зі Сходу” і “демократія із Заходу”.

Причому, є усі шанси прогнозувати, що якщо не у короткостроковій, то у середньо- чи довгостроковій, врешті решт, питома й органічна для нас “демократична парадигма” здобуде вирішальну перемогу.

Оскільки загальні відмінності цих двох управлінських систем широковідомі й про це існує безліч інформації, далі ми зупинимося саме на тому, що вважаємо виявами ментальності бізнесу у сфері маркетингу

АВТОКРАТИЧНИЙ БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ

Загальновідомо, що велика частина бізнесу в Україні існує на інвестиції з Росії, а відповідно й керується росіянами якщо не безпосередньо, то майже завжди опосередковано.

Що, втім, вже невдовзі має усі шанси змінитися.

Проте, як свідчить місткий досвід, керуються такі “бізнеси російського походження”, не без трансформації підходів до маркетингової діяльності.

Яка, на їхню думку, визначає роль середньостатистичного споживача, як:

 • такого, що “повинен купити те, що пропонується, тому що інших варіантів нема”,
 • а не такого, що може “робити зважений вибір на користь пропонованого продукту зваживши кілька альтернатив”

ПРІОРИТЕТ РЕКЛАМИ НАД ПРОДУКТОМ

Іншими словами, автократичний бізнес-маркетинг завжди віддає перевагу рекламним технологіям перед характеристиками продукту

А відтак і прагне буквально оточити споживача комунікаціями, мета яких — майже буквально змусити споживача “купити просто зараз” керуючись ірраціональними мотивами чи відчуттям “безвиході”

Ще один цікавий наслідок такого пріоритету — “легкість і простота” оцінки Замовником фаховості спеціаліста з маркетингу (у 100% таких компаній — саме маркетолога, а не маркетера)

Фахівця, який повинен “Просто продати те, що є. І таким як воно є”, а якщо маркетингові цілі не досягаються — бізнес просто шукає іншого фахівця і так, як правило, триває аж до згортання бізнесу.

За нашими багатолітніми  спостереженнями, автократичний бізнес-маркетинг, як правило, раніше чи пізніше але завжди — прирікає підприємства на поступовий занепад:

 • адже ринок в Україні, навіть не зважаючи на нішеві відмінності — конкурентний,
 • що робить нежиттєздатним розрахунок про комерційний успіх шляхом “оточення споживача комунікаціями”
 • навіть не дивлячись на хитру побудову яких би то не було складних чи простих “воронок продажів”

ПОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК АВТОКРАТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Явище, яке тут окреслюється назвою «автократичний маркетинг», крім того, що сягає своїми коренями у об’єктивні відмінності менталітету цільових аудиторій споживачів товарів (чи замовників послуг) у Росії та в Україні,

На наш погляд, є також:

 1. Своєрідним продовженням автокритичного порядку функціонування держави і суспільства у РФ,
 2. Адже якщо соціум, який за визначенням повинен винаймати менеджерів, що забезпечать ефективність життєдіяльності громадян та, відповідно, звільняти у випадку неефективності
 3. Де факто, перетворився на «безправного Замовника», що змушений задовольнятися «диктатом Виконавця та пріоритетом його інтересів над своїми» 
 4. То це обов’язково вплине і на форму та характер комунікацій між ними.

Отож, на нашу думку і з огляду на місткий та розмаїтий досвід фахової діяльності співзасновників «Маркетерні», «автократичний бізнес-маркетинг»,

Це хоч і все ще доволі поширене (типове) в Україні явище, проте однозначно приречене на невідворотне згасання, адже воно програє конкуренцію “демократичному маркетингу”.

ДЕМОКРАТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

На відміну від коротко розтлумаченого вище типу бізнес-маркетингової ментальності, так званий нами “демократичний” —

Це коли продавець розраховує стратегію оволодіння ринком на основі уявлення про “поінформованого й раціонального середньостатичного споживача”, а не “надто довірливого і спонтанного”.

Саме тому, як правило, на таких підприємствах діють ефективні маркетингові системи, а відтак і констатуються здорові фінанси, достатні прибутки та незначна плинність кадрів.

Баготорічний досвід співзасновників “Марктерні” переконливо свідчить, що лише “демократичний” маркетинг здатен забезпечити компаніям середньо- і довгострокове процвітання на ринку України.

Позаяк конкурентоспроможність реклами та комунікацій визначається саме конкурентоспроможністю продукту, і аж ніяк не навпаки.

ПРИНЦИПИ АВТОКРАТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Наостанок, оскільки тема ця безмежна, зазначимо лише декілька головних чинників, наявність яких визначає приналежність бізнесу до когорти “автократичних”:

 • По-перше, здійснюється пошук на роботу/підряди/замовлення – лише маркетологів, адже маркетер – це термін «загнивающєгозапада чи буржуйскій»;
 • По-друге, фактичне нехтування інтересами, вподобаннями, «струнами душі», вимогами та, чи не найголовніше – мовою спілкування чи не усіх сегментів будь-яких цільових аудиторій
 • По-третє, пріоритетна (чи й виняткова) розробка російськомовних комунікацій з невідповідними, чужорідними, неадаптованими формулюваннями та, не менш невдалими статичними/динамічними унаочненнями, образами та персонажами
 • По-четверте, прагнення звести весь маркетинг до технологій, воронок продажів (чому воронка продажів – це ілюзія ефективного маркетингу, читайте окремо) та інших дій, які передбачають «гарантований продаж» будь-чого навість всупереч потребі покупця/споживача
 • По-п’яте, прийнятність методик маркетингу, що передбачають маніпуляцію чи опираються на низький інтелектуальний рівень або й елементи шахрайства
 • По-шосте, плинність кадрів у відділі маркетингу або постійна зміна чи формату маркетингових послуг чи основного маркетинг-ресурсу
 • тощо

ЯК ЗМІНИТИ МАРКЕТИНГОВУ МЕНТАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ?

Передовсім, радимо задуматися про потребу змін лише якщо у вашої компанії швидше “автократична ментальність маркетингу”, ніж “демократична”.

А також:

 1. Спробуйте критично (тверезо) оцінити нішеву конкуренцію та місткість ринку
 2. Вивчіть та усуньте недоліки продукту,
 3. У комунікаціях анцентуйте його переваги
 4. По-четверте, зверніться за консультацією до маркетера.

Найпростіше —одного зі співзасновників нетипової маркетингової агенції “Марктерня”, адже кому як не нам, авторам цього “терміну”, знати “що і “як” треба робити у конкретній ситуації для досягнення комерційних цілей підприємств та/чи компаній

Щоди розпочати продуктивний діалог, відповідно до маркетингово-медичної концепції, надсилайте запит на первинну консультацію і будьте готові узгоджувати зручний час і місце для її проведення у телефонній бесіді невдовзі!