Консалтинг

Консалтинг для бізнесу

 

КОНСАЛТИНГ

В широкому розумінні, консалтинг – це надання спеціалізованими агенціями чи фахівцями експертних консультацій щодо широкого спектру управлінської проблематики: маркетингової, юридичної, фінансової, бухгалтерської, рекрутингової, сервісної тощо.

Відповідно до спеціалізації нетипової (неординарної) маркетингової агенції «Маркетерня», на основі місткого практичного досвіду співзасновників-маркетерів котрої і створена ця публікація, далі увага читача буде сфокусована на:

 • загальних передумовах залучення консалтингового ресурсу передовсім у сфері маркетингу, але й у суміжних також,
 • прикметних особливостях максимізації його практичного ефекту,
 • безумовних конкурентних перевагах,
 • важливих неочевидних нюансах
 • та інших складових процесу

Але спочатку, переконаймося, що наше розуміння консалтингу коректне, прояснивши його суть на красномовному прикладі.

СУТЬ МАРКЕТИНГОВОГО КОНСАЛТИНГУ

Легко і просто зрозуміти природу маркетингового консалтингу і в цілому, і зокрема – допомагає принцип «Маркетинг як медицина для бізнес-організму»

Відповідно до якого, «консультативний прошарок» маркетингової діяльності у виконанні фахівця-маркетера щодо бізнес-організму — є майже на 100% точною аналогією консультування фахівцем-лікарем пацієнта у процесі здійснення медичної допомоги людському організму.

 • Як й лікар, маркетер-консультант може здійснити певні лікувальні дії щодо бізнес-організму самостійно, наприклад, шляхом підбору оптимального поєднання «медикаментозної» та немедикаментної дії,
 • Проте і хороший лікар, і компетентний маркетер (не плутати з маркетолог), можуть це робити якісно не лише завдяки здатності проводити консультації, а й володіючи об’єктивними даними функціональної діагностики.
 • Як і маркетер, лікар-консультант може рекомендувати пацієнту доповнити процес оздоровлення організму певними діагностичними процедурами, що, в свою чергу, можуть потребувати додаткових консультацій інших лікарів.

Перелік проявів аналогії між лікарським та маркетинговим консалтингом можна продовжувати дуже довго, але оскільки основна мета розділу – зрозуміти суть явища, підсумуємо, що, на наш погляд:

Якісний маркетинговий консалтинг – це не лише процес консультування замовника експертом, а й уся множина пов’язаних із цим процесом дій та подій.

Іншими словами, повертаючись до вже окресленої аналогії із медициною, хороший лікар не просто консультує пацієнта «забуваючи про нього одразу після виходу за двері кабінету»,

А й безпосередньо керує, координує та розділяє відповідальність за ефективність всіх подальших процесів, що ініціюються внаслідок консультації та спрямовані на якомога швидше оздоровлення людського чи бізнес-організму.

ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВОГО КОНСАЛТИНГУ

На практиці, послуги з маркетингово-управлінського консалтингу, як правило, замовляються і, зрештою, в тій чи іншій мірі, застосовується тими керівниками, бізнесменами чи інвесторами, кого цікавлять:

 • Розробка нових продуктів. Кваліфіковані і незалежні концепції стосовно можливостей та вигод ініціації певних ідей, для відгалуженого розвитку яких уже є вигідні умови (нові продукти)
 • Погляд зі сторони. Незаангажовані у внутрішньокорпоративних процесах бачення щодо шляхів і переваг впровадження системних чи вузькоспрямваних управлінських інновацій
 • Готові управлінські алгоритми. Практично орієнтовані «набори рішень», що містять як маркетингову, так і значну частку суміжних складових, зокрема: HR (планування та здійснення), IT (застосування, впровадження), KPI (які з показників насправді ключові), ROMI (окупність інвестицій)
 • Тощо

Наведені типові варіації, звісно ж, не вичерпують повного спектру причин, що спонукають топ-менеджмент та підприємців шукати можливості продуктивно проконсультуватися із фахівцями, які мають відповідний практичний досвід успішного рішення різних аспектів маркетингово-управлінської проблематики.

Додамо, що в деяких випадках, саме завдяки консалтингу формуються передумови для керуючого партнерства спільним проектом.

КЕРУЮЧЕ ПАРТНЕРСТВО

Зі слів «немає нічого практичнішого за вдалу теорію», котрими, на наш погляд, належить узагальнено характеризувати “консалтинг як явище, що здатне забезпечувати розвиток бізнесів чи втілення некомерційних ідей

Логічно слідує, що в практиці надання послуг з консалтингу періодично виникають ситуації, коли запропоноване маркетинговим консультантом рішення знаходить повну підтримку замовника і постає питання реалізації проекту.

Тоді, при умові договороздатності та взаємозацікавлення сторін, консалтинг може еволюціонувати в «керуюче партнерство», де основні управлінські функції будуть розподілені між сторонами відповідно до завдань та потреб певного проекту таким чином, що

Сторона, що раніше надавала послуги з консалтингу, отримує повноваження повною мірою реалізовувати проект під контролем сторони, яка надає для цього інший необхідний ресурс і, яка до цього була замовником маркетингового консалтингу.

Розмір, обсяг, складність, прибутковість, ризикованість, окупність та інші параметри проектів, що здійснюються на умовах «керуючого партнерства» можуть бути дуже різними.

Але щоб дійти до «керуючого партнерства» сторонам спочатку потрібне правильне розуміння природи послуг з консалтингу, які безпосередньо надаються нетиповою маркететинговою агенцією «Маркетерня»

ЕТАПИ КОНСАЛТИНГУ

Як свідчить практика, перш за все, «універсального стандарту чи еталонної дорожньої карти консалтингу» не існує, адже кожна проблематика по своєму унікальна, проте звісно ж, є у цьому процесі, як мінімум три необхідних етапи:

 1. Формулювання проблеми, як невідповідності дійсного стану предмету – бажаному та доступ до інформації (Замовник)
 2. Вивчення предмету і генерація концепцій, що забезпечать досягнення бажаного (Консультант)
 3. Презентація і обговорення (Консультант і Замовник)

Причому перший етап може передбачати розмите або первинне відчуття чи інтуїцію Замовника, що з урахуванням його аналізу та синтезу консультантом може трансформуватися у предметне формулювання безпосередньо у процесі чи за підсумками консультації.

Другий етап, залежно від попереднього узгодження сторонами, може містити:

 • Лише варіант(и), орієнтований(і) на самостійну реалізацію Замовником без участі Консультантом
 • Тільки варіант(и), що передбають перспективу «керуючого партнерства»
 • Обидва варіанти

На третьому етапі, цілісна концепція, що виникла внаслідок успішного завершення попередніх етапів – презентується Консультантом та обговорюється у тій чи іншій мірі деталізації разом із Замовником

Після чого і приймається рішення про наступні дії, від призупинення співпраці до поступового окреслення конфігурації її продовження на умовах «керуючого партнерства»

Проте, як засвідчує практичний досвід, щоби консалтинг відбувся, а бізнес – дізнався про свої, інколи зовсім неочевидні, можливості підвищення прибутковості чи диверсифікації джерел доходу та, зрештою, зміг ними скористатись – потрібні певні передумови

ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСАЛТИНГУ

Основна передумова ефективності консалтингу – це наявність у Замовника вільного ресурсу для інвестицій, причому найкраще, якщо таких, якими можна ризикнути заради їх примноження.

Іншими словами, замислюючись про консалтинг щодо маркетингово-управлінської проблематики саме в умовах Вашого підприємства чи стартапу, радимо одразу визначитись, що сам по собі консалтинг не зможе зробити ваш бізнес успішним.

Причина – проста, це суб’єкт-суб’єктність взаємодії Консультанта і Замовника, яка, рівно таким самим чином як і в медицині передбачає необхідність турботи Пацієнта про свій організм та певних зусиль.

Іншими словами, щоби ситуація змінювалася («не всі зміни на краще, але усі покращення – наслідок змін») результати консалтингу треба реалізовувати або Замовнику власними зусиллями, або спільно із Консультантом

МЕТА КОНСАЛТИНГУ

Наявність вище окреслених передумов ефективності маркетингового консалтингу дозволяє сформулювати точну мету процесу – пошук оптимальних шляхів більш повної реалізації монетизаційного потенціалу бізнесу, проекту, ідеї чи стартапу.

Причому, переважно, позаяк рішення маркетингової проблематики взаємопов’язане з іншими функціями/службами підприємницької/комерційної діяльності, консалтинг набуває маркетингово-управлінського характеру.

Поєднання фахової експертизи у сферах маркетингу та здатність ефективно здійснювати функції у значно більш широкій сфері управління бізнесом в цілому – потребує неабиякого інтелекту, досвіду та креативності.

ПРОФЕСІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ

Без сумніву, що професійне і високоякісне та, водночас, просте і зрозуміле надання консалтингових послуг вимагає наявності у Консультатнта широкого спектру фахових компетенцій та особистісних якостей.

Зокрема, не зважаючи на структурну однорідність маркетингової проблематики в цілому, найкраще, якщо досвід Консультанта безпосередньо містить випадки взаємодії саме з нішою підприємства, яке репрезентує Замовник.

Проте, як свідчить практика, наявність універсалізованого розуміння основних запорук побудови ефективних маркетингових систем, дозволяє співзасновникам «Маркетерні» успішно виправдовувати навіть найбільш вимогливі очікування Замовників

КОНСАЛТИНГ У «МАРКЕТЕРНІ»

Чи достатньо містким і переконливим саме на ваш погляд є доробок практикуючих маркетерів (не плутати з маркетологами) нетипової маркетингової агенції «Маркетерня» – ви можете з’ясувати ознайомившись з профайлами Володимира Наконечного та Анатолія Ніколайчука.

Водночас, отримати додаткові переваги звернення саме у «Маркетерню» можна й безпосередньо тут:

 1. Принцип максимальної післяоплатності. Ви розраховуєтесь, де і коли це можливо, уже побачивши готовий результат, а передплати потрібні лише тоді, коли підготовка якихось специфічних комунікацій чи робіт передбачає залучення вузькоспеціалізованих фахівців (веб-розробка, графічний-, відео-, 3D-дизайн тощо)
 2. Принцип мінімальної бюрократії. Найчастіше для початку співпраці нам вистачає «Джентльменської угоди»
 3. Повний цикл маркетингових послуг та наявність надійних і фахових вузьких спеціалістів у всіх необхідних сферах, від копірайтингу до рекрутингу
 4. Адаптивність форм і форматів взаємодії (повна\часткова зайнятість у офісі чи на виробництві, аутсорсинг, аутстафінг)
 5. Майстерність як індивідуальний підхід, самокритичність у процесі та інтерактивність процесу надання послуг
 6. Ідейна єдність та дотримання «Етичного кодексу» тощо

Щоби з’ясувати міру застосовності консалтингу саме у актуальній для вашого бізнесу маркетинговій проблематиці, надсилайте запит на первинну консультацію та будьте готові узгоджувати в телефонному режимі зручний час і місце для її проведення