Маркетинг як медицина для бізнесу

Маркетинг як медична допомога бізнес-організму

 

МАРКЕТИНГ-МЕДИЦИНА

Образна аналогія між медициною для людського організму та маркетингом для бізнес-організму — виникла внаслідок виразних ознак подібності їхнього впливу на людський та бізнес-організм відповідно.

А також з огляду на те, що обидві галузі водночас, є і наукою, і мистецтвом.

Великою мірою появу та оформлення оригінальної концепції уможливив значний досвід діяльності одного зі співзасновників “Маркетерні” у сфері приватної медицини.

Зокрема, частої і повторюваної взаємодії з лікарями-консультантами, лікарями-діагностами, hr-фахівцями, топ-керівниками та іншими кетегоріями медичного персоналу.

З метою образного унаочнення цієї аналогії, далі виділимо та коротко розтлумачимо декілька на наш погляд основних її аспектів.

НЕ НАШКОДЬ!

І в медицині, і в маркетинзі, звісно ж, якщо йдеться про участь фахівців, що дотримуються професійної етики, основоположним принципом взаємодії з пацієнтом (бізнес-організмом) є уникнення шкоди.

Саме цій меті, себто з’ясуванню міри впливу на здоров’я пацієнта чи бізнес-організму важливих чинників життєдіяльності та виокремленню тих із них, що працюють відмінно чи незадовільно —

Служить етап консультативного огляду та інструментальної діагностики або консультації маркетера (не плутатити з маркетологом) та аудиту маркетингу відповідно.

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ОГЛЯД

Необхідність цього етапу і в медицині, і в маркетинзі продиктована потребою отримання анамнезу.

Як сукупності суб’єктивних (скарги, досвід, маркетингові цілі) і об’єктивних даних про здоров’я людського чи бізнес-організму (симптоми, синдроми, недуги, рівень розвитку системи маркетингу на підприємстві).

В контексті неординарності “Маркетерні”, щоправда, з однією лише відмінністю.

Що в медицині пацієнту краще приїжджати у медичну клініку, а в маркетинзі — маркетеру, щоб оглянути стан бізнес-організму краще приїжджати на підприємство.

СПЕЦІАЛІСТИ ШИРОКОГО ТА ВУЗЬКОГО ПРОФІЛЮ

І в медицині, і в маркетинзі — існує поділ між фахівцями широкого (загального) та вузького (вузькоспеціального) профілів.

Порівняйте: маркетер — це терапевт (сімейний лікар), а скажімо, таргетолог — фахівець по серцево-судинній системі (кардіолог) і т.д.

Загальновизнано і перевірено часом, що починати процес лікування найкраще саме з візиту до лікаря загальної практики (general practitioner) або, в нашому випадку, до маркетера.

Який (яка) зможе достеменно визначити доцільність звернення до вузьких фахівців та домогатиме Замовнику (пацієнту) утримувати в полі зору “усю картину”.

Що, звісно ж, не забороняє пацієнтам (бізнесам) самостійно звертатися безпосередньо до ЛОРа (копірайтера) чи, скажімо, на ендоскопію (до відеодизайнера) — утримуючи “big picture” власними зусиллями.

Проте радимо зважити, що це водночас вимагає і витрат часу та уваги, і передбачає фахову підготовку, і здатність об’єктивно оцінювати ефективність здійснених заходів тощо

ОБСТАВИНИ І ЧАС ЗВЕРНЕННЯ

Найчастіше, як потреба у медицині для людського організму, так і потреба у маркетинзі для бізнес-організму — виникають внаслідок проявів чи симптомів тривалого нездужання,

Причому таких, ігнорувати які, ні людина, ні бізнес — не можуть. Проте оптимальним — є саме своєчасне звернення.

Іншими словами, як і до лікаря, звертайтеся до маркетера при найменших проявах будь-якого нездужання ьізнес-організму і “не відкладайте на завтра”, адже лише так ви зможете:

 1. Запобігти перетворенню малих проблем у великі;
 2. Унеможливити рецидиви;
 3. Вирішити маленьку проблему “малою ціною”;
 4. Нерідко, буквально врятувати бізнес-організм від найгіршого

ДВОСТОРОННІСТЬ ПРОЦЕСІВ

Як і медицина (оволодіння здоров’ям), маркетинг (оволодіння ринком) — двосторонній (суб’єкт-суб’єктний) процес, успішне здійснення якого завжди передбачає:

По-перше, компетенцію і вмотивованість маркетера (лікаря).

Зокрема, знання та досвід їх застосування і наявність у його (її) розпорядженні двох основних ресурсів:

  • ефективних методів діагностики: пальпація, УЗД\МРТ, лабораторані аналізи тощо (аудит, аналіз ринку, опитування персоналу, тощо);
  • дієвих терапевтичних засобів: стаціонар, інфузії, медикаменти, тренажери тощо — переналаштування Гугл-реклами, контент-план, брендинг, консалтинг, SEO тощо

По-друге, проактивне бажання бізнес-організму (пацієнта) вилікуватися.

Іншими словами, максимальну відвертість щодо скарг, готовність проходити діагностику з метою встановлення діагнозу, прагнення дотримуватися рекомендацій та, щонайважливіше — довіру до фахівця

Тобто, і у медицині, і в маркетинзі, найкраще звертатися до досвідченого практикуючого спеціаліста уже маючи непідробнене бажання дотримуватися рекомендацій та брати всебічну участь в процесі.

ДОКАЗОВІСТЬ МЕДИЦИНИ І МАРКЕТИНГУ

Як у сучасна медицина, доказовий маркетинг пропонує Замовнику заходи та рішення, що засновані не стільки на бажаннях клієнта, скільки на фаховій інтерпретації об’єктивних діагностичних даних.

Та з урахуванням суб’єктивного досвіду минулого їх застосування у аналогічних випадках.

Іншими словами, “призначити правильні ліки телефоном внаслідок поверхового ознайомлення з проблематикою зі слів замовника (пацієнта)”,

Як правило, означає для маркетера (лікаря) взяти на себе невиправдано велику відповідальність, а відтак, може й призвести до необхідності припинити процес в односторонньому порядку.

Проте бувають й винятки, адже у певних найпоширеніших недуг людських чи бізнес-організмів (діагнозів) — настільки характерні симптоми, що допомогти можна швидко і якісно навіть на відстані

ТОЧНИЙ ДІАГНОЗ – ЕФЕКТИВНА ТЕРАПІЯ

І в медицині, і в маркетинзі, як зрештою і будь-де, для ефективного вирішення будь-якої проблеми потрібно спочатку правильно визначити джерело її походження.

А далі, усунувши ймовірну причину — пересвідчитися, що рецидивів (повторень) не спостерігається.

Точним діагнозом у маркетинзі, найчастіше буває поєднання кількох, серед найпопулярніших з яких:

РОЛЬ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ЛІКАРЯ ТА МАРКЕТЕРА

Рівно таким чином як і в медицині, у маркетинзі — багато особливостей процесу та результату визначають особистісні якості фахівця, позаяк саме від лікаря (маркетера) залежить:

 1. Чи зможе замовник (пацієнт) сформувати відчуття довіри уже з першого діалогу?
 2. Буде призначена бізнес-організму уся необхідна діагностика чи ні?
 3. “Буде чи ні” призначена “надмірна” діагностика уже тоді, коли діагноз зрозумілий?
 4. Як впливатиме на самопочуття пацієнта (бізнес-організму) перелік першочергових рекомендованих заходів?
 5. Що відповідно до діагнозу, буде впливати на людський чи бізнес-організм належним чином і без побічних ефектів?
 6. тощо

Слід додати, що такий важливий чинник як “умотивованість фахівця” — лише частково залежить від особистих якостей лікаря (маркетера), а більшою мірою визначається саме Замовником (пацієнтом)

Іншими словами, щоби лікар вилікував пацієнта — в інтересах пацієнта пересвідчитися, що фахівець охоче виконує добровільно взяті на себе зобов’язання, а сама співпраця — взаємовигідна.

ПРОГНОЗОВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ

В силу великої множини непередбачуваних чинників і в медицині, і у маркетинзі — майже завжди неможливо передбачити результати із задовільною для Замовника точністю.

А також “суперстрого” визначити терміни їх безумовного досягнення.

Проте, знаючи і дотримуючись перевірених часом медичних протоколів лікування найпоширеніших хвороб.

Фаховий лікар (маркетер), зможе підібрати, призначити і здійснити достатній для забезпечення максимального результат обсяг заходів (стратегію і тактику маркетингу) у вказані терміни та без перевищення анонсованого раніше бюджету.

Водночас, якщо це, раптом не вдається, Замовнику слід ретельно проаналізувати причини.

Ядже якщо причини недосягнення чи неповного досягнення цілей на первинно узгоджених умовах — не мають безпосереднього відношення до діяльності фахівця — краще продовжити лікування, а не шукати іншого лікаря.

СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ОЦІНКИ

Як і медицині, у маркетинзі саме замовник (пацієнт) є покупцем послуг, проте таким, хто орієнтований платити, не за процес (відчуття одужання), а саме за результат (факт одужання).

Причому в маркетинзі — не просто за результат, а за доходи, які генерує така діяльність.

Як і в медицині, виконавцем замовлення є фахівець у тому, в чому легко відчути себе фахівцем майже будь кому, хто оперує словосполученням “цільова аудиторія“.

А відтак — більшість пацієнтів (замовників), особливо, які вже мали справі з іншими лікарями, а ще більше , ті, хто уже мав досвід неотримання бажаного результату —

Схиляються до оцінки всього заходу як невдачі — навіть тоді, коли обсяг робіт був виконаний якісно.

Це явище ми також описуємо у статті “бізнес-маркетинова ментальність

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Як і маркетинг, медицину часто зводять до управління ризиками, адже і там, і там існують синдроми та стани, що маючи негативний вплив на комерцію (здоров’я), все ж не можуть вважатися невідворотними причинами майбутніх проблем з доходами.

Крім того, управління ризиками може виявлятись також і в брендингу, і характеристиках якості комунікацій, зокрема їх креативності та здатності привертати комерційно-орієнтовану увагу цільової аудиторії.

Особливості чого, зрештою визначають, що при незмінному бюджету на промоцію — різні за мірою креативу кампанії отримуть разюче відмінні результати

Та багато іншого, розвивати цю аналогію можна, мабуть, ще довго, проте з огляду не недоречність нескінченного тексту, завершимо цю оригінальну публікацію позиціванням нетипової маркетингової агенції:

МАРКЕТЕРНЯ – ЦЕ ПРИВАТНА КЛІНІКА ДЛЯ БІЗНЕС-ОРГАНІЗМУ

Небайдужий до занедужалого бізнес-організму його представник (директор, власник, інвестор, керуючий партнер тощо) цілком може розцінювати звернення у “Маркетерню” як звернення у приватну клініку.

Де є усе необхідне діагностичне обладнання та досвідчені лікарі як широкого профілю так, і вузьких спеціальностей, але все починається із первинної консультації