Маркетинг

Маркетинг. Суть та форми діяльності

 

МАРКЕТИНГ

Маркетинг – це основоположний термін, що позначає діяльність щодо «оволодіння ринком».

Маркетинг (marketing) має безліч визначень, інтерпретацій та великий обсяг теоретичних знань доступних кожному як в інтернеті, так і спеціалізованій літературі.

Тому замість марних і недоречних спроб осягнути в одній публікації усю множинність та розмаїття теорій маркетингу – ми презентуємо оригінальне бачення практичних аспектів «оволодіння ринком» саме в Україні.

Більш того, структурована візія практичного маркетингу буде розкрита опираючись на місткий багаторічний досвід співзасновників-маркетерів нетипової (неординарної) маркетингової агенції “Маркетерня“.

Фахівців-управлінців, які самостійно побудували (чи, значною мірою, допомогли організувати) чимало ефективних маркетингових систем у процесі чого й набули безцінних знань про причини і наслідки типових помилок.

Крім того, завдяки переосмисленню та структуризації набутих практичних знань, нам вдалося сформулювали кілька оригінальних концепцій, що розкривають засадничі особливості самобутньої філософії маркетингу:

Водночас, виявом володіння ефективними методиками практичного маркетингу командою агенції служить і соціальна проактивність, більше інформації про яку можна отримати тут

ПЕРЕДУМОВИ ПРАКТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Характеризуючи загальну проблематику маркетингових послуг та основні засади практичного застосування спеціалізованого інструментарію з «оволодіння ринком» в умовах Києва зокрема та України загалом, почнемо із передумов.

І нагадаємо, що передумова – це умова чи правило, що визначає саму можливість існування певної функції, яка можлива лише за наявності цієї передумови.

КЕРІВНИК-ФАХІВЕЦЬ З МАРКЕТИНГУ (МАРКЕТЕР)

«Немає нічого практичнішого за вдалу теорію» – афоризм, що в загальних рисах, але «цілком і повністю» описує витоки ефективного практичного маркетингу.

І, звісно ж, передбачає — не лише коректне уявлення про його теорію у спеціаліста, що безпосередньо займатиметься «оволодінням ринку», а й саму наявність цього фахівця як функції.

Прикметно, що такого фахівця ми називаємо не маркетологом, як могло би здатися природним на перший погляд, а маркетером (див.вище).

А під коректним уявленням про теорію маркетингу розуміємо не лише знання, а й уміння практично їх застосовувати (компетенцію)

На наше переконання, саме компетентний фахівець, який водночас є керівником — головна передумова ефективності практичного маркетингу для кожного підприємства, адже лише маркетер здатний:

 1. Дослідити середовище бізнесу та коректно визначити як стратегічну мету, так і реалістичні тактичні цілі маркетингової діяльності
 2. Запланувати обсяг та розробити послідовність заходів щодо досягнення цілей і мети (стратегія)
 3. Взяти на себе відповідальність за дотримання часового проміжку, відведеного на досягнення цілей та мети
 4. Згідно плану, бюджету та термінів – майстерно реалізувати обсяг заходів, при потребі вносячи необхідні корективи

Відтак, щоби практика маркетингу була дійсно продуктивною та системною, компанії, перш за все, необхідно залучити теоретично підкованого спеціаліста.

Лише так у бізнесу з’являється бодай теоретична можливість як запрограмувати успіх, так і мінімізувати витрати на досягнення конкретних цілей.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ПРОДУКТ

Друга передумова успішного практичного маркетингу, яку, втім не виключено, на думку бізнесменів і топ-менеджерів слід було б вказати першою – це продукт (послуга чи товар), який реально здатний вигравати конкурентну боротьбу.

Проте, на наше переконання, конкурентоспроможність продукту (як “річ в собі”), все ж вторинна щодо фахового маркетингу, позаяк:

«недопрезентований продукт = недопроданий продукт = недоотриманий дохід»

Іншими словами, навіть найконкурентоспроможніші і найзатребуваніші товари чи послуги не будуть продаватися, якщо цільова аудиторія просто не знатиме про їх існування (або дізнаватиметься несвоєчасно)

А відтак у потрібний момент — потенційний клієнт не враховуватиме серед варіантів покупки чи звернення пропозицію бізнесу.

І це, у свою чергу, “прозоро натякає”, що такі аспекти маркетингу як просування, реклама, продакт-плейсмент, дизайн, комунікації, лояльність, пошукова оптимізація тощо (причому не лише у digital-середовищі) — не тільки доцільні, а й гостро  необхідні.

З точки зору ціноутворення, недотримання цієї передумови може виявитися також у марних рекламних інвестиціях спрямованих на пошук «готового переплачувати непоінформованого покупця»

Що, зрештою дуже часто призводить до звільнення кількох “неумілих маркетологів” та після кількох аналогічних циклів — закриття небезнадійного проекту.

Зазвичай, уже після усвідомлення бізнесменами чи топ-менеджерами, що:

 1. Скільки не ганяйся за клієнтом “оточуючи його рекламою”, якщо пропонований продукт продається за завищеною ціною – клієнт у 99% випадків про це дізнається і зробить висновок
 2. І лише умовним винятком, який підтверджує правило — може послужити «преміальність» товару чи послуги. Причому “преміальність” — треба ще наполегливо і ресурсозатратно презентувати, обґрунтувати, продемонструвати й довести (але про це іншим разом)

УЧАСТЬ БІЗНЕСМЕНА У МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ

Третя з головних передумов практичного маркетингу, яка безпосередньо впливає на ефективність побудови системи маркетингу на підприємстві.

Це проактивна участь директора/топ-менеджера/власника/інвестора у всіх процесах, які ініціює та здійснює маркетер.

Критична важливість цієї передумови полягає у визначальності її впливу на швидкість протікання процесу та якість маркетингових комунікацій.

Іншими словами, якщо бізнесмену потрібен ефективний маркетинг – то йому потрібен коректно, містко і своєчасно поінформований маркетер.

Який(а), у свою чергу, лише за умови швидкої реакції на його(її) запити щодо інформації чи надання ресурсів — може забезпечити належне функціонування маркетингової системи підприємства.

Водночас, маємо зазначити, що можливий варіант і повного делегування «усієї повноти маркетингу на підприємстві» одній уповноваженій особі.

Проте навіть в такому випадку, проактивна участь бізнесмена необхідна принаймні на етапі попереднього узгодження основних принципів, цінностей та обмежень делегованої діяльності.

Якщо звісно, Замовнику не байдуже, яким буде образ бренду у комунікаціях, особливо, якщо йдеться про “перше враження, другої нагоди сформувати яке – не буває

ПІДСУМОК ЩОДО ПЕРЕДУМОВ ПРАКТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

В якості проміжного підсумку загальної характеристики трьох передумов для ефективного практичного маркетингу, наголосимо, що такий їх перелік — не є вичерпним.

А значить цілком може бути доповненим чи скоригованим на кожному підприємстві після врахування індивідуальної конфігурації його бізнес-процесів та бізнес-моделі.

Водночас, саме таку форму, зміст і послідовність передумов — ми маємо достатньо підстав вважати оптимальною враховуючи місткий та розмаїтий практичний досвід здійснення маркетингової діяльності на українських підприємствах.

АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Для повноти первинної картини, окремо охарактеризуємо ще кілька аспектів філософії практичного маркетингу, а саме:

 • Бюджетний маркетинг. Комплекс чинників, особливості застосування яких цікаві передовсім тим бізнесменам і компаніям, які мають у своєму розпорядженні обмежений фінансовий ресурс на потреби маркетингу
 • Маркетинг-ресурс: фахівець, відділ чи агенція? Сукупність факторів, структурований виклад яких покликаний допомогти як бізнесменам, так і бізнес-леді швидко й правильно зорієнтуватися у проблематиці залучення основного маркетингового ресурсу на підприємстві
 • Маркетинг-функція: в офісі чи віддалено? Публікація, в якій відображені висновки та міркування набуті внаслідок багаторічної практики наших маркетерів-співзасновників
 • Маркетинг-послуги: аутсорсинг, аутстаффінг чи консалтинг? Узагальнена на основі практичного досвіду інформація, що покликана розтлумачити переваги та недоліки кожного із вказаних варіантів маркетингу як послуги, яку може отримувати бізнес

ВИДИ МАРКЕТИНГУ

А щоби доповнити «загальну повноту картини” маркетингу як системної діяльності з метою «оволодіння ринком», додамо ще коротку оригінальну характеристику найрозповсюдженіших його видів, а саме:

 • Інтернет-маркетинг (онлайн-маркетинг). Сукупність інструментів та комунікацій, що застосовуються для просування продуктів винятково у всесвітній павутині.
 • Цифровий маркетинг. Діяльність що охоплює як інтернет-маркетинг, так і будь-що інше де використовується цифрове кодування інформації: «sms», «електронні листи», інформаційні екрани тощо
 • Оффлайн-маркетинг. Охоплює всю рекламу, поза межами інтернету: зовнішня (біллборди, сітілайти, матролайти), торгові представники, буклети, флаєри тощо
 • Indoor-маркетинг. Усе, що показується на цифрових і статичних рекламо носіях всередині приміщень: у мережевих ресторанах, торгівельних центрах, автомобільних заправках тощо
 • Контент-маркетинг. Комплексне просування продуктів і брендів шляхом планової публікації та розповсюдження текстів, графіки, відео, тощо, де кожна одиниця контенту всебічно, містко та відповідно до семантики розкриває особливості, переваги та інші аспекти товарів чи послуг
 • Репутаційний маркетинг. Найчастіше – методика систематичних відповідей на відгуки, що містять негативний клієнтський досвід та покликані формувати позитивне враження як в тих клієнтів, що пишуть відгуки, так і у тих, хто їх читає
 • В2В/В2С-маркетинг. Характеризує відмінності підходів до «оволодіння ринком» де клієнтами виступає бізнес (дистрибуція, виробництво, устаткування, консалтинг, аутсорсинг) та кінцевий споживач (роздріб, сервіс)
 • Трейд-маркетинг. Комплексна діяльність щодо збільшення попиту безпосередньо у місцях продажу і точках дистрибуції, яка здебільшого, передбачає розробку комунікацій зі спеціальними ціновими пропозиціями.
 • Стратегічний маркетинг. Найчастіше у практиці українського підприємництва, під стратегічним маркетингом мається на увазі як довгострокове планування маркетингових заходів для зростання продажу уже наявних продуктів, так і дослідження ринків, вибір найбільш перспективних ніш та розробку нових товарів чи послуг.
 • Інформаційний маркетинг. Один з найновіших підвидів спеціальної діяльності щодо оволодіння ринком, суть якого полягає у проведенні заходів, спрямованих на задоволення потреб аудиторії у інформації
 • Зовнішній/внутрішній маркетинг. Розкриває особливості просування бренду (зрідка – продукту) всередині організації, серед працівників, і найчастіше затребуваний на підприємствах з великою плинністю кадрів чи високою складністю ієрархії та/чи продукції
 • Виробничий маркетинг. Концепція, що аналізує виробничі аспекти (швидкість, обсяг, собівартість, продуктивність праці) в якості основних засобів ефективного оволодіння ринком, і яка актуальна лише за умов перевищення попиту над пропозицією
 • Міжнародний маркетинг. Різновид системної діяльності з «оволодіння ринками» в різних країнах, з відмінними характеристиками цільових аудиторій: мова, культура, платоспроможність, неймінг, законодавство тощо
 • Бренд-маркетинг. Зосереджується на просуванні імені компанії, проекту чи продукту, підвищенні впізнаваності, зростанні лояльності та формування вигідної репутації, іншими словами «брендинг»
 • Соціальний маркетинг. Системне і цілеспрямоване просування сенсів та цінностей, що мають некомерційний характер та мають суспільне значення, також інколи називається «популяризацією»
 • Особистісний маркетинг. Просування в якості бренду певної персоналії, найчастіше, з метою отримання комерційних чи політичних дивідендів
 • PR-маркетинг. Система знань і технологій, застосування яких дає змогу досягати комерційних результатів через формування вигідного іміджу шляхом проведення заходів, спонсорства, презентацій, конференцій тощо
 • GR-маркетинг. Царина, що досліджує та застосовує методи ефективного залучення державних інвестицій, як правило для важливих системоутворюючих галузей та/чи проектів
 • Товарний маркетинг. Комплексний підхід до маркетингової діяльності, який пріоритетну роль у її ефективності відводить якостям та характеристикам товару
 • Маркетинг послуг. Система специфічних методів, засобів та інструментів оволодіння ринками тих чи інших послуг, сервісів чи інших нематеріальних продуктів
 • Прямий маркетинг. Розробляє та використовує засоби для безпосередньої доставки маркетингових комунікацій до споживачів: додатки, смс-розсилки, доставка листів тощо
 • Емейл-маркетинг. Система взаємодії, як правило, з уже існуючою базою клієнтів, що використовує в якості основного засобу окремі електронні листи або автоматизовані ланцюжки таких листів
 • Партнерський маркетинг. Діяльність щодо оволодіння ринком за посередництва розширення кількості партнерів, як правило здійснюється серед непрямих конкурентів та може набувати безгрошової (бартерної) форми
 • Партизанський маркетинг. Спеціалізована технологія маркетингу, що не передбачає інвестицій в рекламу, а оперує або винятково непрямими засобами впливу на споживачів через спеціальних агентів (чутки, натяки у соцмеражах чи месенджерах), або полягає у спробах поширення інформації про бренд, продукт чи сайт у коментарях, на форумах, відгуках тощо
 • та ін.

МАРКЕТИНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Місткий та розмаїтий досвід співзасновників нетипової (неординарної) маркетингової агенції переконливо засвідчує, що комерційний успіх бізнесу майже завжди напряму залежить від побудови усіх функцій підприємства на основі ефективної маркетингової системи.

Тому, зважаючи на усе вказане вище та враховуючи як незгадані, унікальні аспекти професійної майстерності наших маркетерів, так і адаптивність форматів співпраці – маємо усі підстави стверджувати, що своєчасне звернення до нас неодмінно (й уже невдовзі після старту співпраці) стане неабиякою запорукою сталого розвитку та ефективності вашого бізнесу.

Щоби почати процес, закономірним результатом якого, зрештою, буде ефективна робота маркетингової системи бізнесу і відповідно до медично-маркетингової концепції

Надсилайте запит предметного або довільного змісту на первинну консультацію та готуйтеся невдовзі узгодити зручний час і місце для її проведення під час телефонної бесіди