Бренд

Бренд і брендинг

 

БРЕНД

Марка або «brand» – складний термін, що характеризує узагальнені уявлення людей про певну компанію, продукт (товар чи послугу), політичну силу чи персоналію тощо.

Бренд має багато вимірів:

 • з одного боку – це назва, графічне зображення та інша айдентика (логотип, колірні схеми, шрифт) і усе, що дозволяє вирізнити й упізнати бренд серед безлічі інших
 • з іншого – це умосяжна «сума всіх почуттів та асоціативних образів», що виникають у людей при зіткненні з комунікаціями бренду,
 • ще з іншого – це унікальна комбінація цінностей, завдяки наявності котрої — споживач надає або не надає перевагу продукції бренду при покупці
 • показник якості товарів/послуг, а також – репутації власника та/чи команди бренду
 • тощо

Багато в чому саме бренд — головний виразник бізнес-маркетингової ментальності.

АСПЕКТИ БРЕНДИНГУ

В контексті бренду й брендингу, з огляду на багатолітній практичний досвід співзасновників-маркетерів нетипової (неординарної) агенції “Маркетерня

Далі поділимося також специфічним баченням (візією) його основних, на наш погляд, аспектів:

 1. Створення, розробка бренду, позиціювання, новий бренд
 2. Айдентика бренду (логотип, слоган, місія, цінності)
 3. Просування бренду (брендинг) та впізнаваність
 4. Бренд-менеджмент і розвиток бренду
 5. Брендинг в HR (внутрішній)

Звісно, що цей перелік чинників практичної діяльності зосередженої навколо збірного образу компанії – не є вичерпним, а лише відображає найзагальніші характеристики процесу із точки зору практики «оволодіння ринками».

РОЗРОБКА БРЕНДУ

Початковий етап процесу, який визначає основні складові успіху або невдачі майбутнього образу бренду та, значною мірою базується на трьох китах, ми визначаємо в наступній послідовності:

 • назва (неймінг)
 • графічний символ та слоган (дизайн логотипа, гаслотворення),
 • позиціювання та фірмовий стиль (цінності, айдентика, кольори)

Кожен з цих факторів створення бренду окремо, а також їх одночасне поєднання, багато в чому, програмують шанси на успішне здійснення процесів просування бренду, упізнаваності та лояльності до нього.

Неймінг (називання) — цілеспрямований вибір слова чи словосполучення, вживання якого у рекламі та комунікаціях буде викликати в цільових аудиторіях комерційно та репутаційно вигідні асоціації.

Завданням дизайну логотипу є креативне та інформативне, але водночас лаконічне унаочнення назви.

В ідеалі, з розшифровкою через слоган, причому так, щоб досягалась максимальна унікальність емблеми.

АЙДЕНТИКА БРЕНДУ

Фірмовий стиль або айдентика бренду – це всі ті презентаційні комунікації, що розкривають грані його змісту на різноманітних носіях: від фірмового бланку ручок і візиток, до цінностей, мети і місії.

Основна вимога до айдентики бренду – органічність та структурованість усіх її комунікаційно-предметних аспектів, що передбачає підвищену увагу до копірайтингу та графічного- і відео-дизайну ще на етапі створення бренду.

Обсяги і формати айдентики бренду, на практиці, бувають дуже різними^

 • одним підприємствам не обійтися без повноцінного брендбуку,
 • іншим потрібні всі презентаційні комунікації, але не потрібні предмети на кшталт ручок, пакетів та/або візиток,
 • ще комусь – потрібні лише кілька павуків або ролл-апів з виставковим стендом та й усе.

Щоб визначити граничну цінність брендингу, аналогічно як і у питаннях маркетингу, потрібно залучати фахівця бренд-менеджера особисто, або із відділу чи агенції

А далі,  шляхом дослідження й розробки бренд-стратегії, переходити на етап системного просування.

ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ

Процес, який ще інколи називають «розкрутка бренду» чи «реклама бренду», найчастіше має на меті «підвищення впізнаваності» та «увиразнення розуміння його суті» цільовою аудиторією

Іншими словами, розробляючи стратегію і тактику просування бренду, критично важливо враховувати не лише частоту появи комунікацій бренду у цільових середовищах, а і систематичне чергування «його основних граней»:

 • Так, щоби перебірлива у наші часи аудиторія не сприйняла зусилля бренду із просування — як намагання «зазомбувати потенційних клієнтів»,
 • І водночас, із мінімальною небезпекою формування уривчастого, неповного чи некоректного уявлення про асортимент продукції чи спект послуг

Інколи, дуже важливу роль в процесі просування брендів відіграють відомі особистості, які на правах «бренд-амбасадорів» беруть ту, чи іншу участь у масових заходах чи самі ініціюють інфоприводи із відповідними згадками.

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

На практиці, управління брендом може бути діяльністю, що дуже різна за обсягом та складністю навіть на підприємствах прямих конкурентах.

 • Колись для брендингу потрібен лише маркетер (не плутати з маркетолог), в інших випадках – не обійтися без залучення цілого відділу або маркетингової чи комунікаційної агенції.
 • Реалії одного бізнесу передбачають ефективність бренд-менеджменту лише при умові повної і постійної зайнятості фахівця чи цілої команди причому лише в офісі або ж безпосередньо на підприємстві
 • Інший бізнес прекрасно дає собі раду з управлінням брендом отримуючи все необхідне лише з віддаленого консалтингу та аутсорсингу.

Проте, найчастіше бренд-менеджментом займається відділ чи фахівець у сфері маркетингу.

Відтак після «вирішення питання» достатніх обсягів брендингу, бізнесу потрібно лише залучити до команди такого бренд-менеджера чи команду фахівців

Який(а) зможе ефективно поєднувати в собі якісну розробку відповідних комунікацій з умінням здійснювати результативне їх просування.

HR-БРЕНДИНГ

В певних умовах, особливо коли йдеться про великі бізнеси зі значним людським ресурсом та чималою «плинністю кадрів»

Важливою конкурентною перевагою може стати внутрішній, корпоративний або HR-брендинг.

Завданням такого брендингу, як комплексу заходів, орієнтованих у абсолютній більшості на співробітників, а не на покупців – є формування образу надійного роботодавця.

А досягається воно, зазвичай, шляхом побудови атмосфери у якій бренд «не лише компенсує зусилля працівників», а й дбає про їх фахове зростання та забезпечує кар’єрний ріст.

Задіюючи для цього цілком зрозумілі і прозорі механізми на кшталт «Кодексів цінностей», «Програм підвищення квалфікації» та інших засобів «тімбілдингу»

ПОСЛУГИ МАРКЕТЕРНІ З БРЕНДИНГУ

Неординарна маркетингова агенція «Маркетерня», передовсім завдяки унікальному й місткому досвіду маркетерів-співзасновників,

А також завдяки можливості залучення вузьких фахівців в усіх без винятку маркетингово-брендингових напрямках та суміжних сферах знань, може надати вашому бізнесу увесь необхідний спектр послуг з брендингу.

Причому, ми готові забезпечувати як, скажімо, неймінгову підтримку так і комплексний бренд-менеджмент на взаємовигідних для бізнесу умовах:

Починаючи від максимальної післяоплати та мінімальної бюрократії і завершуючи адаптивністю форматів співпраці та дотриманням усіх належних чинників індивідуального підходу.

Відповідно до медично-маркетингової концепції, щоби зробити перший крок у правильному напрямку – залишайте відповідний запит на первинну консультацію і готуйтеся узгоджувати зручний час та місце для ї проведення.