Маркетинг-послуги: консалтинг, аутсорсинг, аутстаффінг

Маркетингові послуги. Консалтинг. Аутсорсинг. Аутстаффінг

 

ПОСЛУГИ З МАРКЕТИНГУ

Не секрет, що проблема вибору топ-менеджментом тактично й стратегічно адекватних форматів ефективного здійснення маркетингових функцій бізнесу в умовах і реаліях війни — лише загострились.

Позаяк вірним шляхом вирішення будь-якої складної проблеми є її поділ на простіші складові.

На наш погляд, перелік екзистенційних запитань, що потребують відповідей для успішного вирішення цієї “вічної” для будь-якого бізнесу проблематики, належить розділити на три основні пункти, а саме:

 1. В якості ефективного маркетинг-ресурсу, бізнесу потрібен один універсальний маркетер, власний маркетинговий відділ чи маркетингова агенція?
 2. Коли для продуктивного маркетингу достатньо формату аутсорсингу, коли необхідний аутстафінг та при яких обставинах оптимальний лише консалтинг?
 3. Чи може бути маркетингова діяльність підприємства ефективною винятково за умови щоденної фізичної присутності маркетера в офісі?

Маємо підстави вважати, це архіважливим, причому не стільки тому, що засновники/власники, топ- чи hr-менеджери, як правило, регулярно постають перед необхідністю знову й знову знаходити вичерпні відповіді на них.

Скільки тому, що саме правильна чи неправильна відповідь на них, як правило визначає сьогодення й майбуття економічної ефективності.

Тому, оскільки предмет цей багатоаспектний і визначальний, далі спробуємо допомогти інформацією, фундаментом якої є багаторічний і розмаїтий досвід не лише пошуку відповідей на вказані запитаня.

А і безпосереднього забезпечення маркетингових послуг у тій чи іншій ролі.

Причому, раціонально також стверджувати, що такого роду відвертий погляд на маркетинг як функцію бізнесу “із іншого боку барикади”

Цілком може виявитися ключовим чинником прийняття ефективних управлінських рішень топ-менеджментами різних підприємств навіть без потреби звернення за консультацією до неординарної агенції “Маркетерня”

Презентуючи самобутню концепцію більш широко, маємо на меті надити корисну інформацію як актуальним, так і майбутнім бізнесменам чи бізнес-леді.

А саме, допомогти сформувати коректне уявлення і про формати, і про нюанси, і про обставини, і про наслідки обрання тих чи інших варіантів виконання бізнес-маркетингових функцій.

Позаяк далі будуть розтлумачені відповіді лише на одне із них. про всяк випадок акцентуємо, що ознайомитися з їх змістом можна у окремих публікаціях, доступними за кліками на відповідних словах вище.

МАРКЕТИНГОВИЙ АУТСОРСИНГ

Почнемо з окреселення “широкого розуміння” такого формату реалізації функцій з оволодіння ринком для бізнесу як аутсорсинг (outsourcing, віддалений супровід).

Позаяк аутсорсинг чи то пак “віддалений супровід” саме у сфері маркетингу наразі є форматом, застосування котрого топ-менеджментом, як правило, ще не настільки самоочевидне як у галузях, скажімо, “юриспруденції”, “бухгалтерії” чи “системного адміністрування”.

Розлумачимо свою точку зору трохи детальніше.

Маркетинговий аутсорсинг – це формат, як правило на 80 і більше відсотків (%) повністю віддаленої співпраці бізнесу з агенцією чи фахівцем за умовами якого:

 • Виконавець отримує від Замовника завдання, ресурси та повноваження у здійсненні певного аспекту маркетингової дільності чи усього її спектру
 • Замовник делегує Виконавцеві усю або часткову відповідальність за функціонування маркетингової системи

Відтак, заснована на багаторічному і місткому практичному досвіді співзасновників-маркетерів візія ефективного маркетингового аутсорсингу полягає у двох передумовах:

 • по-перше, постійному пошуку оптимальної періодичності консультацій,
 • по-друге, можливості узгодження динамічних і взаємовигідних умов, що мотивуватимуть Виконавця і влаштовуватимуть Замовника

Іншими словами, аутсорсинг з періодичними зустрічами зусібіч ефективніший за повністю віддалений.

Проте оптимальна періодичність зустрічей відносна.

Водночас, як правило на початку співпраці —двічі-тричі на тиждень, а після завершення початкового інтенсиву, двічі-тричі на місяць.

Звісно ж, це доречно, якщо у фахівця чи агенції не бракує компетенцій для надання маркетингових послуг.

Що зважаючи на характерні підходи ординарних агенцій, бізнес-модель більшості із котрих не виключає потрапляння “не тієї людини, не у те місце, не й той час” (стажер, непрофільний фахівець тощо) — об’єктивно не завжди гарантовано.

Інша справа фахівець чи неординарна агенція, ефективність від діяльності яких значно вища, проте й мотивація для цього має бути відповідна, причому не лише у статиці (на початку), а й у динаміці (в перспективі).

МАРКЕТИНГОВИЙ АУТСТАФІНГ

У прикладному розумінні, відповідно до принципу мінімального бюрократизму умов співпраці з “Маркетернею“, аутстафінг, загальна ідея котрого полягає у виведенні фахівця зі штату Замовника у формальний чи неформальний штат Виконавця,

Іншими словами, аутстаффінг — можливість плавного переходу Замовника від власного маркетингового ресурсу (фахівця чи відділу) до партнерства з агенцією чи окремим фахівцем

Причому, із дотриманням основних формальних засад такої співпраці:

 • Вбудованість у ієрархічну структуру підприємства
 • Делегування відповідальності
 • Швидкість (пріоритетність) обробки звернень
 • Відсутність посередників
 • Підзвітність
 • Проактивність відокремленого співробітника
 • Періодичність зустрічей
 • тощо

Тобто, для бізнесу нічого не змінюється, крім покращення ефективності.

Тому, прогресивні компанії, що цікавляться аутстафінгом здебільшого маючи на меті оптимізувати маркетингово-управлінські інвестиції.

Мають достатньо підстав також розраховувати не лише на зменшення вартості одиничних продажів (замовлень/покупок/дзвінків), а й на збільшення їх обсягу та рентабельності.

МАРКЕТИНГОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Маркетери-співзасновники “Маркетерні”, завдяки місткому і багаторічному практичному досвіду надання різного роду консультацій власникам і топ-менеджерам найрізноманітніших бізнесів.

Та володіючи необхідною для консалтингу експертизою, забезпечують надання/отримання маркетингових послуг і у форматі консалтингу (див. медично-маркетингова концепція)

Суть якого полягає у вивченні певних аспектів маркетингової проблематики чи всієї системи маркетингу підприємства загалом та напрацюванні обґрунтованих, предметних та реалістичних рекомендацій.

Реалізація яких — можлива як зусиллями Замовника самостійно, так і через трансформацію чистого консалтингу у виробничий або, інколи, так зване “керуюче партнерство”.

Тобто, якщо перед бізнесменом чи бізнес-леді виникає маркетингова проблема значної складності і невизначеної значимості, оптимальним способом її поступового дослідження і вирішення, дуже часто стає саме консалтинг

ВИРОБНИЧИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Розкриваючи сенс такого виду консалтингу як “виробничий” зазначимо: чималий практичний досвід переконливо засвідчує, що найкращим виконавцем консалтингових рекомендацій є той, хто їх обґрунтовував, презентував і неочевидні аспекти реалізації якого — повною мірою розуміє.

Тому, будь-які рекомендації у вигляді результатів консалтингу, розробка яких відбуватиметься під брендом “Маркетерня” — завжди містять зрозумілі елементи їх трансформації, в тому числі й на умовах виробничого консалтингу.

Іншими словами, наші маркетингово-управлінські рекомендації завжди розробляються такими, що можуть бути нами ж і реалізовані на взаємовигідних умовах, узгодження яких завжди індивідуальне.

КЕРУЮЧЕ ПАРТНЕРСТВО

Інколи, рівень взаєморозуміння між сторонами та наявність відповідної бізнес-доцільності створюють сприятливі умови для еволюції виробничого консалтингу чи аутсорсингу.

Як правило до рівня “керуючого партнерства” проектами, продуктами чи функціями і з метою їх розвитку спільними зусиллями заради генерації та належного розподілення сформованих у результаті доходів.

Керуюче партнерство — не стільки послуга, скільки спільний бізнес чи тісне партнерство.

Зокрема, передбачає потребу тонших налаштувань та глибшого взаєморозуміння.

Водночас його перевага — всебічний та проактивний маркетингово-управлінський розвиток делегованих “Маркетерні” діючих чи потенційних активів.

В цілому, керуюче партнерство, це формат взаємодії, що поки “недоступний” значній кількості українських підприємців

У першу чергу, мабуть, через страх розголошення комерційної таємниці, головний секрет якої, щоправда і нерідко — лише у тому, що “заробляємо як вдається, а не так, як могли би“.

МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ “МАРКЕТЕРНІ”

З появою нетипової (неординарної) маркетингової агенції, ймовірно з’являтиметься усе більше верифікованої інформації про доступні нетипові рішення, адже “процес пішов”.

Інформації, що результатом послуг із маркетингу для бізнесу, причому здатним знайти ключі до ефективного вирішення навіть “закостенілих” маркетингових проблематик — є саме консалтинг та його похідні.

Маркетингові послуги у нас — передбачають визначення оптимального формату взаємодії та досягнення максимального результату мінімально необхідними ресурсами і зусиллями.

Делегуючи у тій чи іншій мірі повноваження та відповідальність за належне виконання певної маркетингово-управлінської діяльності саме неординарній агенції “Маркетерня”,

Сторона-Замовник завжди може також розраховувати на:

 • виразні додаткові переваги: такі як мінімальна бюрократія, максимальна пост-оплатність, наявність об’єднаних цінностями вузьких фахівців, панорамна маркетингово-управлінська експертиза тощо
 • застосування засадничих принципів практичного маркетингу: гранична корисність, медичність, майстерність, ментальність, бюджетність тощо

Позаяк навіть шлях у тисячу миль починається з першого кроку.

Щоби розпочати діалог, надсилайте відповідного (лаконічного чи розгорнутого) змісту запит та будьте готові узгодити час і місце для первинної консультації під час зворотного зв’язку