Цільова аудиторія

Цільова аудиторія

 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Словосполучення, знання та озвучення якого, на практиці, часто вселяє бізнесменам ілюзію розуміння специфіки маркетингової діяльності,

Адже буцімто, саме здатність чи нездатність «знайти цільову аудиторію» для товарів чи послуг бізнесу у потрібний термін,

Є тією “квінтесенцією”, яка безпомилково визначає професійну придатність маркетолога (не плутати з маркетером).

Об’єктивно ж, цільова аудиторія – це:

  • По-перше, множина потенційних покупців, клієнтів, замовників чи відвідувачів, потреби та інтереси котрих здатен задовольнять певний продукт (товар або послуга)
  • По-друге, інтегральна складова маркетингової системи, яка визначає здатність продукту бути конкурентоспроможним на ринку

Наприклад, бізнес-модель, що орієнтована на покупку великої партії товарів, які не користуються підвищеним попитом та яка передбачає для маркетолога завдання «просто знайти цільову аудиторію», —

Як правило, буде значно менш конкурентоспроможною у порівнянні з бізнес-моделлю, де —

Продукт (товар чи послуга) ще на етапі розробки враховуватиме не лише наявність відповідних потреб та інтересів серед цільової аудиторії, які може задовольнити певний продукт, а й обсяги попиту та рівень конкуренції на ринку.

В цій публікації, що заснована на місткому практичному досвіді здійснення діяльності щодо «оволодіння ринками» співзасновниками нетипової (неординарної) маркетингової агенції «Маркетерня»,

Ми поділимося власним оригінальним баченням як загальних особливостей теорії ефективного використання цього маркетингового засобу.

Так і неочевидними практичними аспектами безпосереднього застосування «цільової аудиторії» у процесі планування й здійснення результативної маркетингової діяльності різного роду підприємств

І почнемо з параметрів ЦА

ПАРАМЕТРИ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Себто ті показники, що типологізують поведінку потенційних клієнтів за однотипними реакціями у певних аспектах і які формують «цільову аудиторію» для певних товарів чи послуг.

Такими параметрами, зазвичай, є: стать, вік, рівень доходу, освіта, фах, місце проживання, сімейний стан тощо

Причому, велике значення має попереднє оцифрування обсягів цільової аудиторії, а саме її обсяг, широту охоплення та частоту повторення.

В результаті визначення за цими параметрами збірного образу середньостатистичного клієнта – формується «портрет цільової аудиторії», наприклад:

«жінка 30-45 років, з вищою освітою, лікарка, рівень доходу – середній плюс і вище, мешканка міст та містечок»

МІСТКІСТЬ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Обсяг цільової аудиторії – це кількість усіх споживачів, що здатні зацікавитися певним продуктом.

Ширина охоплення ЦА – це відсоток потенційних споживачів, які мають бути ознайомлені з рекламним повідомленням в рамках певної компанії, до усього її обсягу.

Наприклад, якщо уся цільова аудиторія складає приблизно 100000 осіб, то в разі запуску рекламної компанії, яка охопить 10000 осіб, ширина охоплення ЦА складатиме 10%

Окрім ширини, важливу роль у визначенні місткості цільової аудиторії, відіграє також частота повторення, яка обумовлює кількість переглядів певного рекламного повідомлення представниками цільової аудиторії.

СЕГМЕНТАЦІЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

На практиці, сегментація цільової аудиторії покликана поділити її на окремі частини для розробки відповідних до особливостей кожної з них маркетингових комунікацій.

Сегментація ЦА полягає у схематичному розмежуванні та ієрархізації всіх сегментів відповідно до маржинальності на пріоритетні та другорядні.

Інколи, якщо продукт призначений для оптової та роздрібної торгівля, сегментація ЦА починається з розділу на в2в/в2с сектори.

Оформлення зовнішнього вигляду маркетингового документу «Сегментація цільової аудиторії» найчастіше відбувається у вигляді «дерева»

Та, в ідеалі, потребує узгодження як з вищим керівництвом компаній, так і з носіями інформації про товари чи послуги (product-менеджерами),

Що унеможливлює різного роду упущення важливих, але неочевидних сегментів.

Сегментація цільової аудиторії — повинна служити засадничою основою для процесу розробки маркетингових комунікацій.

КОМУНІКАЦІЇ ДО ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Маркетингові комунікації, причому, як загального характеру про продукт з точки зору різних сегментів ЦА, так і сегментовані, присвячені презентації переваг для одного чи кількох суміжних сегментів

Як правило, суттєво підвищують конкурентоспроможність бізнесу.

Іншими словами, чим повніше, прицільніше і різноманітніше презентований продукт з урахуванням сегментації цільової аудиторії у:

Тим вища ймовірність, що товар чи послуга не тільки постійно потраплятиме у поле зору представників цільової аудиторії,

А й часто служитиме спонукою для прийняття бажаних для успішної комерції рішень, починаючи від пошуку детальнішої інформації та завершуючи дзвінком, заявкою, замовленням чи відвідинами.

Звісно ж, що розробка сегментованих маркетингових комунікацій повинна продовжуватися у їх націлюванні саме на відповідні сегменти цільової аудиторії, що й досягається завдяки креативному та ефективному управлінні такими критеріями як інтереси та ключові слова

Спочатку трохи детальніше про ключові слова, а іншими словами – семантику.

СЕМАНТИЧНЕ ЯДРО ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Націлити рекламне повідомлення на цільову аудиторію, як правило, значно ефективніше за допомогою ключових слів та фраз, ніж завдяки таргетингу за інтересами.

Саме пошукові запити, завдяки порядку та змісту ключових слів, дозволяють налаштувати максимально ефективні рекламні кампанії в GoogleAds і їх результатом можуть бути миттєві продажі.

Формулюючи у процесі пошуку в Google певне слово чи словосполучення, користувач виявляє свою приналежність не лише до цільової аудиторії певного товару чи послуги, а й до конкретного її сегменту.

Відтак, дуже важливо, щоби семантично ядро сайту – містило усю повноту можливих ключових слів, використання яких у контекстній рекламі та SEO уможливить охоплення всіх без винятку сегментів цільової аудиторії.

Скажімо, пошукові запити «смартфон», «купити смартфон», «купити смартфон sony» чи «смартфон для дитини» при достатньо тонкому та продуманому налаштуванні кампаній пошукової реклами у Гуглі – повинні активувати різні за змістом рекламні повідомлення.

Окресливши в загальних рисах виокремлення цільової аудиторії із загальної сукупності потенційних покупців через застосування семантики,

Зазначимо ще кілька слів про особливості аналогічного процесу і щодо інтересів або зацікавлень.

ІНТЕРЕСИ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Сучасні рекламні середовища (Google, Facebook\Instagram тощо) надають можливості націлювання текстових\графічних\відео рекламних повідомлень не лише за категоріями на кшталт «здоров’я і краса», «торгівля» чи «промисловість»,

А й у значно більш вузьких діапазонах: займана посада, освіта, демографія, сімейний стан, дата народження тощо

Як переконливо засвідчує багаторічна практика співзасновників-маркетерів, і медійна реклама в Google, і таргетована реклама в соцмережах, якщо налаштовані згідно з інтересами, генерують великий обсяг показів, проте в цілому, монетизаційний потенціал такого трафіку – завжди у кілька разів нижчий у порівнянні з контекстною рекламою.

Що зовсім не дивно з огляду на наявність суттєвої смислової різниці між зацікавленням чимсь (система визначає це як відвідування тематичних сайтів, взаємодії з дописами відповідного характеру тощо) та потребою у чомусь.

Саме тому, для продуманої розробки, аналізу та синтезу всієї множини чинників та наслідків для маркетингової діяльності підприємств, що витікають із «цільової аудиторії»,

Ми рекомендуємо бізнесу звертатися до фахівців-маркетерів

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Оскільки здійснення усіх необхідних дій щодо повного визначення, сегментації та коректного застосування цільової аудиторії, як правило, не потребує окремого фахівця, весь обсяг дій проводить маркетер (не плутати з маркетолог).

Зважаючи на зазначену вище багатоаспектність такого процесу та наявність незгаданих і неочевидних, але часто визначальних для ефективності процесів «оволодіння ринком» нюансів

Саме від кваліфікації, компетенції та вмотивованості маркетера, найчастіше залежить чи буде робота з цільовою аудиторією бізнесу результат-орієнтованою:

  • чи трансформується у інтегральну складову ефективної маркетингової системи
  • чи залишиться лише фрагментом обговорень та не принесе жодної відчутної користі.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ І МАРКЕТЕРНЯ

Щоб ефективно, але водночас і без зайвого перебільшення опрацювати маркетингову проблематику «цільової аудиторії» (згідно з принципом граничної корисності маркетингу)

Та створити необхідні умови для ефективності процесів «оволодіння ринком»

Звертайтеся у нетипову маркетингову агенцію «Маркетерня» та делегуйте повноваження досвідченим фахівцям із багаторічним досвідом розробки цільових аудиторії найрізноманітніших бізнесів,

Від стоматологічних клінік і салонів краси до металургійних заводів та ресторанних мереж

Крім того, зважте і на додаткові, багато в чому справді унікальні конкурентні переваги:

  1. Максимальна пісялаоплатність (платите, майже завжди вже після того, як побачите результат)
  2. Мінімальна бюрократія (попервах достатньо «Джентльменської угоди»)
  3. Повний спектр послуг у сфері маркетингу та усіх суміжних (продажі, рекрутинг, коучинг, дизайн тощо)
  4. Адаптивність форм і форматів співпраці (повна/часткова зайнятість в офісі, аутсорсинг, аутстафінг чи консалтинг)
  5. Майстерність розробки комунікацій та повний доступ (без конвеєрності та «мінорних» звернень)
  6. Тощо

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Відповідно до унікальної медично-маркетингової концепції, будь-який діалог може починатися лише з первинної консультації.

Тому, надсилайте запит предметного чи довільного змісту і уже невдовзі ми узгодимо час для консультації.

Та, зрештою, розпочнемо переконливо доводити, що звернувшись до нас у питаннях «цільової аудиторії» – ваш бізнес набув надійного партнера у маркетинговій проблематиці в цілому!