Продукт

Продукт (маркетинговий)

 

ПРОДУКТ (PRODUCT)

В широкому розумінні, продуктом називають будь-який результат людської праці у вигляді ідеї, речі, товару, послуги, рішення, технології чи інформації, що має здатність задовольняти бажання чи потреби певної ринкової ніші або й ринку в цілому.

Якщо ж звузити тлумачення терміну «продукт» до вживаного у сфері маркетингу.

Йтиметься лише про товари, послуги, рішення, ідеї, технології тощо (пропозицію), що спеціально створені чи створюються для задоволення певних потреб чи бажань певної цільової аудиторії або ж ринку в цілому.

В будь-якому випадку, чи це маркетинг, чи економіка, чи мистецтво, продукт завжди суттєво відрізняється від матеріалів природного походження.

Адже продуктом може бути лише те, до чого у буквальному сенсі додана людська праця чи застосована дія природного фактора.

Інша універсальна ознака «продукту» — його призначення не для власного використання, а для обміну чи продажу, що автоматично перетворює його на товар або послугу.

В цілому, бачення ролі «продукту» в практичній маркетинговій діяльності різного роду підприємств, основні грані якого сформувалися і відшліфувалися завдяки багаторічному фаховому досвіду співзасновників-маркетерів нетипової (неординарної) маркетингової агенції Маркетерня.

Може бути корисним як діючим бізнесменам і бізнес-леді, так і тим фахівцям, які лише замислюються про еволюційну трансформацію “від фахівця до підприємця”

Тому, щоби розпочати окреслення практичного виміру «теорії про продукт» у плануванні чи здійсненні цілеспрямованої діяльності щодо «оволодіння ринками», почнемо з основних видів «продуктів».

ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКТІВ

В сучасній економіці, бізнесі та маркетинзі – традиційний розподіл «продуктів» на товари і послуги, хоч усе ще залишається домінуючим, все ж, потроху морально застаріває.

Адже далеко не завжди і повністю виявляє суть предмету, що має ознаки продукту, котриє водночас не є ані товаром, ані послугою.

На практиці, основними «продуктами» розробку, підтримку і просування яких забезпечували наші маркетери (не плутати з маркетологами) у минулих та діючих проектах були:

Товари. Будь-які уречевлені (матеріальні) засоби задоволення потреб, від споживчих або виробничого призначення до товарів попереднього вибору, пасивного чи особливого попиту (зубна паста, нафта, бензин, страхові поліси, антикваріат тощо).

Послуги. Нематеріальні блага, які можна відчути лише у момент їх надання, що характеризуються нестабільною якістю, незбережувані та невіддільні від постачальника послуг (перукарські, юридичні, медичні, консалтингові тощо)

Ідеї (зокрема політико-економічні, військові, культурні, соціальні тощо).

Подібно до послуг, ідеї, що спеціально розробляються для експансії на різні ніші чи ринки з метою, скажімо формування нових ніш, зміни суспільної поведінки чи нового попиту – є невідчутними і нематеріальними.

Принаймні до того моменту, коли похідні від них наслідки не починають проявлятися у тих чи інших аспектах оточуючої реальності (соціальне дистанціювання, знеросійщення, вступ у ЄС, електоральні симпатії тощо)

Технології. Інноваційні засоби комерціалізації, суть яких у виконанні звичних чи традиційних завдань значно швидше, простіше, економічніше та/або ефективніше (розпізнавання облич замість реєстрації тощо)

Інформація. Спеціальні створені, структуровані та презентовані відповідно за попереднього запиту Замовника відомості, що розкривають суть певної проблематики, накреслюють можливі рішення та/чи інформують про процес досягнення певної мети (концепції, стратегії, комюніке, огляди, аналітика тощо)

Рішення. Комбіновані поєднання усіх чи кількох із вище вказаних категорій продуктів (Все для офісу, ІТ-середовища управління, діагностично-лікувальні процедури, мобільні додатки тощо)

Іншими словами, оскільки «продуктом» є будь-який комплекс, що має естетичні, функціональні, екологічні тощо властивості

Будь-які товари/послуги чи рішення — можуть набути значимості для потенційного покупця, а відтак і перетворитися на нову для нього потребу.

РОЗРОБКА ПРОДУКТУ

Як свідчить практика, завдання маркетингу у контексті продуктів найчастіше формулюються двояко:

 • просування готового(их) продукту(ів)
 • розробка нового(их) продукту(ів)

Оскільки особливостям просуванням готових продуктів присвячена більшість змісту інших публікацій на сайті нетипової маркетингової агенції.

В цьому розділі зосередимося на основних аспектах розробки нових продуктів

Перш за все слід зазначити, що існує поняття «розширеного продукту», тобто такого, що містить додаткові «підкріплюючі» спонуки для споживачів.

На кшталт гарантії, подарунків, форм розрахунку, умов доставки, перед-, під час- і після-продажного сервісу тощо

Іншими словами, майже завжди істинно, що «в умовах, де уже існує певний продукт – завжди є передумови для створення ще кількох»,

Причому таких, які поєднуватимуть ще більше конкурентних переваг та/чи споживчих властивостей.

Наприклад, перукарня де є лише жіночі зачіски може суттєво збільшити свою конкурентоспроможність додавши ще перукарські послуги для чоловіків, причому бажано такі, що передбачатимуть ще стрижку бороди тощо

Або, скажімо виробник чи перепродавець взуття для дітей може завжди додати до свого асортименту ще дитячий одяг, чи скажімо, взуття для дорослих або іграшки.

Тому, розробка нових продуктів, як правило, починається з визначення перспективних з точки зору мінімальності розміру ресурсів та максимальної прибутковості ринкових ніш.

Причому така розробка, як правило, обов’язково передбачає і розрахунки рентабельності, і дослідження ринків, і маркетингові дослідження, і сегментацію цільової аудиторії, і збір семантики, і т.д.

Завершальним етапом процесу розробки продукту, зазвичай, є бізнес-планування, основні показники якого, зокрема розмір інвестицій, період окупності та маржинальна прибутковість, дають змогу потенційним інвесторам ретельно зважити ризики та можливості.

Підсумовуючи практику застосування такого маркетингового засобу як розробка нових продуктів, маємо зазначити, що діяльність маркетера (не плутати з маркетологом) у таких випадках завжди визначається особливостями та акцентами безпосереднього бачення Замовника.

Саме тому, дуже важливим чинником успішної розробки нових продуктів, втім, рівно такою ж мірою як і просування готових товарів, послуг, ідей, технологій чи рішень — є залучення кваліфікованого фахівця.

ФАХІВЕЦЬ З РОЗРОБКИ І ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ

Позаяк продукт нерозривно пов’язаний не лише зі своїми власними властивостями та їх розробкою відповідно до попиту та конкуренції, а й з процесами його підтримки та просування.

Залучення до команди вмотивованого і компетентного фахівця у питаннях розробки нових продуктів та просування готових – це визначальний фактор для міри комерційної успішності проектів.

Водночас, як неодноразово і переконливо засвідчував досвід, компанії не завжди можуть дозволити собі працевлаштувати таких спеціалістів на умовах повної зайнятості,

Адже і розмір компенсації буває не підйомним для маркетингового бюджету, і об’єктивна потреба у повній зайнятості такого фахівця не є ні щоденною, ні щогодинною.

ПРОДУКТ І «МАРКЕТЕРНЯ» 

Звертаючись у нетипову маркетингову агенцію з будь-якими запитаннями щодо процесів розробки, підтримки та/або просування продуктів,

Замовник завжди може розраховувати не лише на експертизу та ефективність наших маркетерів, а і на додаткові переваги:

 • Максимальна орієнтованість на повну післяоплату, яка дає Замовнику можливість без попередніх вкладень і відповідних ризиків оплучувати лише ті роботу, у факті виконання якої не може бути різночитань
 • Мінімальна бюрократичність процесу, завдяки якій Замовники можуть максимізувати її змістовність і швидкість (Джентльменська угода)
 • Адаптивність форматів взаємодії під побажання Замовників: тимчасова повна чи часткова зайнятість, аусорсинг, аутстафінг, консалтинг, виробничий консалтинг, керуюче партнерство тощо)
 • Повний спектр маркетингово-управлінських послуг та наявність згуртованої спільним світоглядом когорти фахівців
 • Тощо

ТРИ РІВНІ ПРОДУКТІВ

А насамкінець, для повноти і глибини розуміння проблематики, додамо ще трохи неочевидних неозброєним оком теоретичних аспектів «продукту» як маркетингової одиниці.

Існують три рівні продуктів:

 • Продукт за задумом (основні вигоди чи блага і яку проблему вирішує?)
 • Продукт у реаліях його надання\споживання (властивості, назва, якість виробництва, дизайн, ціна, інформаційне забезпечення)
 • Продукт «з підкріпленням» (якість обслуговування, атмосфера, гарантія, монтаж, надії на вирішення проблем)
 • тощо

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО ПРОДУКТУ

Відповідно до медично-маркетингової концепції, щоби розпочати діалог надсилайте запит на первинну консультацію та очікуйте дзвінка із наміром узгодити зручний час і місце для її проведення