Маркетер не те саме, що маркетолог

Маркетер - не те саме, що маркетолог

 

МАРКЕТОЛОГ ≠ МАРКЕТЕР

Відповідь на запитання «Як правильно маркетолог чи маркетер?» — поки що, неочевидна.

Але з огляду на доцільність детального тлумачення першопричин найменування нетипової (неординарної) маркетингової агенції саме «Маркетерня», ми спробуємо.

Щоб зробити це, спершу проаналізуємо чим відрізняються обидва поняття семантично.

Тобто, власне, за своїм буквальним значенням.

Але перед цим зазначимо, що «маркет» (market) – це спільний корінь обох термінів, який буквально перекладається з англійської як «ринок».

І означає безпосередню взаємодію з ринком в обох випадках.

ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ МАРКЕТОЛОГ І МАРКЕТЕР

«Маркето-лог» — термін який, поки що в Україні, вживається значно частіше для позначення фахівців з маркетингу.

 • Скажімо, як у випадку «кардіолога», «філолога»чи «геолога»
 • За рахунок додавання закінчення «лог» буквально означає фахівця,
 • Котрий володіє певними теоретичними знаннями/уміннями та деякою мірою, практичними навичками і досвідом у певній професійній сфері суспільного життя.

«Маркет-ер» — назва, популярність котрої в Україні зростає, передовсім завдяки збільшенню присутності американських та європейських компаній

 • Означає, як і у випадку зі, скажімо «бухгалтер», «менеджер», «дизайнер»
 • За рахунок додавання закінчення “er” фахівця,
 • Який безпосередньо і практично працює, себто виконує певні дії у певній сфері суспільного життя, звісно ж володіючи для цього необхідними знаннями, вміннями, навичками та досвідом

Відтак, напрошується перший умовивід, що основна семантична відмінність від маркетологом та маркетером полягає тому, що:

 • маркетолог – фахівець, який може «більше говорити, ніж працювати»
 • маркетер – спеціаліст, котрий апріорі повинен бути здатен виконувати професійну діяльність самостійно

Тому, логічно, що:

 1. Сама здатність ефективно виконувати маркетингову функцію у маркетера — не залежить, або не критично залежить від роботи в офісі або віддалено
 2. Маркетер володіє усім необхідним, щоби забезпечувати бізнесу увесь спектр маркетингових послуг
 3. Саме маркетер, найчастіше, може успішно виконувати роль основного маркетингового ресурсу бізнесу

Що, у контексті агенції “Маркетерня”, яка маючи таку назву, сама по собі, уже ніяк не може бути ординарною — означає також цілу множину конкурентних переваг

СТЕРЕОТИПИ ПРО МАРКЕТОЛОГА І МАРКЕТЕРА

Наступний аспект який може пролити додаткове світло на цю «загадку» — це так би мовити, стереотипне уявлення або ж відношення власників, директорів, HR-ів та/або інших фахівців з суміжних відділів певного бізнесу/підприємства до «маркетологів» та «маркетерів».

СТЕРЕОТИПИ ПРО МАРКЕТОЛОГА

Ставлення до маркетологів, на наш погляд, добре ілюструє почутий одним зі співзасновників «Маркетерні» з вуст одного з директорів анекдот, суть якого зводиться до того, що:

“В одній великій компанії працював відділ маркетингу, всіх 5-10 працівників якого, по черзі упродовж одного року «з’їдав ведмідь, що оселився біля офісу».

А факт їх зникнення був виявлений керівництвом лише тому, що закінчивши з працівниками відділу маркетингу десь за рік — клишоногий взявся за прибиральниць.

Що й стало, зрештою “помітно для компанії” уже наступного дня та змусило топ-менеджерів не лише «вжити необхідних заходів», а й ініціювати перевірку наявності працівників у інших відділах”

Щось схоже, хоча й дещо в іншому звучанні, зазвичай, можна почути “про маркетологів” і від колег з бухгалтерії, логістики, контакт-центру тощо, мовляв:

«Маркетолог – це той чи та, хто нічого корисного не робить, а лише відволікає інших від справді важливої роботи»

Також прикметним стереотипом про маркетологів є відомим мем “тижмаркетолог”, вживання якого означає значною мірою знущальне відношення того, хто його вживає у відношенні до того, кому адресується таке вживання. Скажімо:

Фахівець:В актуальних умовах компанії — у нас критично недостатньо ресурсів для реалізації цієї рекламної кампанії у найближчий місяць, адже поточний сайт не здатен монетизувати трафік, а новий буде готовий через два місяці”

Керівник: “Тижмаркетолог, придумай щось, щоб ми заробили грошей уже цього місяця”

Тощо

СТЕРЕОТИПИ ПРО МАРКЕТЕРА

Щодо відношення до маркетерів, позаяк для українського ринку така назва посади все ще «в новинку» і з огляду що закінчення «ер», означає “діяч, виконавець”:

 • По-перше, стереотипне уявлення про “маркетерів” все ще аморфне й зараз перебуває на стадії формування
 • По-друге, “маркетер” уже зараз передбачає вищу довіру ще на рівні “первинного сприйняття”, ніж маркетолог

Більш того, судячи зі збільшення обсягу вакансій названих «маркетер», керівники таHR-и малих чи середніх українських підприємств усе частіше починають замислюватися про щось на кшталт:

«Оскільки великим транснаціональними корпораціям зі США чи Європи потрібні майже винятково «маркетери», чи не слід зайнятися і нам пошуком саме маркетера, а не маркетолога?»

Відтак, напрошується проміжний висновок, що стереотипні уявлення керівників та співробітників про «маркетологів»:

 • як мінімум суттєво відрізняються відношенням до «маркетерів»
 • як максимум – уже зараз відчутно їм програють

Тим самим, власне кажучи, залишаючи уже цілком певному, уособленому фахівцеві — право самому сформувати це уявлення у процесі більш проактивного та уважного сприйняття його (її) горизонтальних та вертикальних ініціатив колегами, керівниками та підлеглими.

І на завершення, що особливо актуально у контексті війни з Росією, спробуймо охарактеризувати наявність взаємозв’язку між,

З одного боку “бізнесом по-русскі” та маркетологами, а з іншого — “бізнесом по-європейськи чи по-українськи” та маркетерами.

БІЗНЕС-МАРКЕТИНГОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ

Не секрет (залишилось тільки відео, а публікація – зникла), що велика частина бізнесу в Україні існує на інвестиції з РФ.

Відповідно й керується чи уже, швидше, керувалася росіянами якщо не безпосередньо, то майже завжди опосередковано і згідно того, що ми називаємо “бізнес-маркетингова ментальність”

На на погляд, в умовах гібридної воєнно-комунікаційної війни, немаловажливо, що така діяльність, як правило, містить в тій чи іншій мірі:

 • як комерційну складову (власне, прибуток)
 • так і некомерційну (зросійщення інфопростору, підживлення «своїх» супутніх бізнесів тощо)

Цей факт, безумовно, «позначався, позначається і ще певний час позначатиметься» на спробах «прямого перенесення» в українські реалії принципів та підходів до ведення «бізнесу по-русскі».

А це – прямо проеціюється, в тому числі і на підходи до маркетингу.

Причому не лише як до «сфери просування товарів чи послуг», а й безпосередньо до ціноутворення, якостей продуктів, особливостей обслуговування, мотивації продажів, стилістики комунікацій, характеру дизайну, оцінки ефективності, принципів лояльності, системності SEO тощо.

«Бізнес по русскі» — майже завжди прирікає на невідворотну деградацію підприємства, котрі навіть всупереч своїм неочевидним некомерційним цілям та великим інвестиціям, могли би сприяти конкуренції на вільному ринку — від чого українські споживачі лише б вигравали.

Явище, яке ми окреслюємо як «бізнес по-русскі» (чи «по-малоросійськи»), крім того, що сягає своїми коренями у об’єктивні відмінності менталітету цільових аудиторій споживачів товарів (чи замовників послуг) у Росії та в Україні.

На наш погляд, є також своєрідним продовженням «перевернутого з ніг на голову» порядку функціонування держави і суспільства у РФ.

Адже якщо соціум, який за визначенням повинен винаймати менеджерів, що забезпечать ефективність його життєдіяльності та звільняти у випадку неефективності.

Де факто, перетворився на «безправного Замовника», який повинен задовольнятися «диктатом Виконавця та пріоритетом його інтересів над своїми»

То це не може не вплинути на форму та характер комунікацій між ними.

Отож, на нашу думку і з огляду на місткий та розмаїтий досвід фахової діяльності співзасновників «Маркетерні», «бізнес по-русскі» — хоч і все ще доволі поширене в Україні явище.

Проте однозначно приречене на невідворотне відмирання. Причому, уже в коротко- і середньостроковій преспективі.

МЕНТАЛЬНІСТЬ МАРКЕТОЛОГА І МАРКЕТЕРА

Відповідно практиці сучасного бізнесу, є достатньо підстав вважати, що ментальність Замовників, які шукають маркетолога чи маркетера — суттєво відрізняється. А саме:

По-перше, пошук на роботу/підряди/замовлення – лише маркетологів, а не маркетерів, часто свідчить про небажання вживати термін «загнивающє гозапада чи то пак — буржуйскій»

По-друге, залучення маркетолога може означати фактичне нехтування інтересами, вподобаннями, «струнами душі», потребами та, чи не найголовніше – мовою спілкування цільових аудиторій

По-третє, саме маркетологу буде доручатися пріоритетна (чи й виняткова) розробка російськомовних комунікацій з невідповідними, чужорідними, неадаптованими формулюваннями та, не менш невдалими статичними/динамічними унаочненнями, образами та персонажами

По-четверте, завданням маркетолога (а не маркетера), дуже ймовірно, буде зведення усього маркетингу лише до технологій, воронок продажів та інших “ухіщрєній”, які, буцімто передбачають «гарантований продаж» будь-чого. Навіть всупереч потребам покупця/споживача

По-п’яте, до переліку можливостей маркетолога, часто, належатиме і готовність застосовувати маніпуляційні методики маркетингу, що опираються на низький інтелектуальний рівень або й навіть містять елементи шахрайства

тощо

МАРКЕТЕРИ І НЕОРДИНАРНА АГЕНЦІЯ

З огляду на вище зазначене, а особливо виходячи з об’єктивної необхідності дистанціювання від спадщини “бізнесу по-русскі”, зокрема у маркетинговій діяльності, існування якої проявляється такими мемами як:

 1. “Русскоязычная аудитория — более платежеспособная”
 2. “Пост на русском, в среднем, получает в три раза больше лайков, чем на украинском”
 3. “Украинцы не ищут в интернете на украинском”
 4. “Чтобы у видео был охват — нужно его делать на русском”
 5. “Главное — русскоязычная версия сайта, а все остальные второстепенно”
 6. “Дополнительньно вы получаете плюшки”
 7. Тощо

Ми надаємо перевагу терміну “маркетер”. Проте, водночас, звісно, не наполягаємо, що кожен маркетолог — адепт “русского міра”.

Проте, аналогічно як, скажімо, KyivNotKiev — визначає не лише різні характеристики, а й відмінну суть, здавалося б одного й того ж предмету.

Так само і “маркетер” дозволяє нам одразу дистанціюватися від “усього негативу, що встиг налипнути на маркетолога”.

Відкривши тим самим дорогу для нового звучання, уявлення, розуміння та сприйняття фахівців з маркетингу.

КОНСУЛЬТАЦІЯ МАРКЕТЕРА

Відповідно до іншої нашої унікальної концепції “Маркетинг — медицина для бізнесу” процес взаємодії бізнесу з маркетером починається з первинної консультації, обов’язково містить аудит та може відбуватися у зручному для обох сторін форматі взаємодії

Тому, щоби ініціювати предметне з’ясування можливостей співпраці — надсилайте нам довільного або детального змісту запит і готуйтеся узгоджувати дату й час проведення консультації.

Насамкінець, додамо, що діяльність маркетерів неординарної агенції здійснюється у відповідності ще з кількома унікальними концепціями, а саме:

 1. Гранична корисність маркетингу
 2. Бюджетний маркетинг
 3. Майстерність маркетингу
 4. Етичний кодекс
 5. Джентльменська угода
 6. тощо