В2С/В2В

Бізнес для бізнесу, бізнес для споживажа

 

B2C/B2B

Розрізнення підходів до маркетингу “бізнесу для клієнтів” (business to client, B2C) та маркетингу “бізнесу для бізнесу” (business to business, B2B) — визначає важливі особливості розробки та поширення комунікацій.

Основні відмінності між цільовими аудиторіями двох вказаних бізнес-моделей, на нашу думку, достатньо містко характеризують певні особливості:

В2С-аудиторія:

  • здебільшого, купує одиничні товари та послуги,
  • приймає рішення внаслідок емоційного сприйняття якостей продукту.

При цьому запорукою ефективного В2С-маркетингу — слід вважати як характеристики продукту, так і підходи до розробки та націлювання комунікацій

В2В-клієнти:

  • як правило, приймають рішення про купівлю великих обсягів товарів чи довгострокове замовлення послуг,
  • ґрунтуючись винятково на раціональних розрахунках

А найважливішими аспектом успішного В2В-маркетингу, з огляду на місткий досвід співзасновників нетипової (неординарної) маркетингової агенції “Маркетерня“,

Маємо достатньо підстав вважати саме пошук ефективних шляхів започаткування та розвитку особистісних взаємовідносини між Замовником і Продавцем

B2C /B2B МАРКЕТЕРИ

Зважаючи на такі суттєві відмінності двох основних бізнес-моделей, природно, що увесь алгоритм побудови ефективних систем маркетингу в кожному з цих варіантів має свої, часто неочевидні, особливості.

Великою мірою саме тому, у “Маркетерні” ці два напрями курируються різними фахівцями з переважаючим досвідом у В2В та В2С сегментах ринку, а саме:

Відтак, щоби почати створювати ефективну маркетингову систему або ж здійснювити заходи з її удосконалення чи навіть “перезавантажити” її на вашому підприємстві

І відповідно до однієї з наших унікальний концепцій “Маркетинг — медицина для бізнесу

Надсилайте запит на первинну консультацію маркетера (не плутати з маркетологом) та готуйтеся узгоджувати зручне місце й час для її проведення!

ПЕРЕВАГИ МАРКЕТЕРНІ

Звертаючись у “Маркетерню”, ви можете бути певні, що отримаєте маркетингові послуги в оптимальному форматі, а обраний у нашій особі маркетинговий ресурс буде ефективним:

По-перше, рішення наші засновані і на місткому досвіді, і на несередньостатистичному інтелекті, і з урахуванням тонкого розуміння принципів розробки та доставки ефективних В2С/В2В комунікацій саме на українському ринку і в українських реаліях.

По-друге, ми розуміємо, що попри існування разючих відмінностей між просуванням кожної з бізнес-моделей, суть маркетингу, як цілеспрямованої комплексної діяльності, кінцевою метою якої є продажі — має і багато спільних рис.

По-третє, унікальні концепції, принципи яких допомагають нам “досягати максимального ефекту при мінімальних інвестиціях”:

Саме тому, вдумливе і креативне дослідження та опрацювання вашої маркетингової проблематики практикуючими маркетерами, що володіють експертизою в обох цих сегментах —

Неабияка запорука і навіть свого роду гарантія успіху, причому не лише як корпоративний наслідок “свіжих гіпотез та сміливих підходів”.

А і як закономірний фундаменальнт, універсальних, доступних та гнучких рішень.

Ще однією важливою перевагою здатності “Маркетерні” оптимально поєднати відповідні вашому продукту чи бізнесу В2С чи В2В-принципи

Є розвиток бізнесу не лише шляхом збільшення продажів, а й паралельне зростання маркетингового капіталу, ріст упізнаваності бренду, покращення показників лояльності, оптимізації маркетингових інвестицій тощо