Управління проектами

Управління проектами

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

В широкому розумінні, словосполученням «проектний менеджмент» або «project management» називають фахову діяльність з метою досягнення певної мети при обмежених фінансово-часових ресурсах у різних сферах.

Від будівництва та ІТ-індустрії до маркетингу, дизайну та/або суспільних комунікацій.

В цій публікації, написаній на базі місткого практичного діяльності у сфері «управління проектами» наших співзасновників.

До когорти яких входять, зокрема маркетери (не плутати з маркетологами), веб-розробник, дизайнерка та менеджерка з продажів — сумарний досвід котрих становить кілька десятків років успішної праці в своїх нішах.

Ми зупинимося на загальній характеристиці принципів успішного управління проектами саме у сферах маркетингу та, частково, ІТ.

А також, спробуємо розкрити власне бачення практичних й перевірених методик, які уже багаторазово доводили свою ефективність в умовах різноманітних обмежень щодо ресурсів.

Але спочатку розберемося з тлумаченням самого терміну «проект», чи то пак «проєкт», хоча за діючим правописом обидва варіанти написання в даний час вважаються коректними.

ПРОЕКТИ У СФЕРАХ МАРКЕТИНГУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Отже, проектом називається, як правило, обмежена у часі чи обсязі ресурсів або визначена в результаті діяльність.

Причому її метою, найчастіше, є безпосереднє створення у тій чи іншій мірі унікальних нових якостей, вигідних трансформацій чи доданої вартості.

Проектом в маркетинзі може бути, скажімо, відкриття салону краси, приватної клініки, кіоску чи заводу, а також запуск як нових продуктів/брендів, так і переосмислення вже діючих (ребрендинг) сервісів/послуг тощо

Суміжними «на стику» маркетингу і ІТ проектами можуть бути: мобільні додатки, сайти, інтернет-магазини, системи збору клієнтського досвіду, програми лояльності, засоби оцінки якості тощо

Щодо чистих ІТ-проектів, як правило це об’єднання маркетингових ресурсів з системами обліку та управління, інтеграція різних корисних сервісів у єдине цифрове середовище, розгортання цілком нових систем оптимізації бізнес-процесів тощо

ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Як свідчить багатий досвід, перша і найголовніша передумова успішного управління будь-яким проектом – це повне й адекватне розуміння ініціаторами суті самого проекту.

А відтак і “реалістичність поставлених цілей та достатність ресурсів для їх досягнення”. Іншими словами, управління проектами практично неможливе якщо:

 • ідея замислу має виразні недоліки/хиби
 • розмір ринку/ніші надто малий
 • очікування засновників явно перебільшені
 • ресурсів для досягнення мети недостатньо
 • конкуренція на ринку надто жорстока
 • попит на ринку несформований
 • та інше

Водночас, не менш важливою за першу слід вважати й другу передумову – це наявність кваліфікованого уособлення, відповідального за долю проекту або, іншими слова, залучення основного управлінського ресурсу.

Саме менеджер проекту, причому незалежно у якій сфері, зобов’язаний правильно і своєчасно організовувати усі заходи починаючи від старту й до моменти досягнення цілей.

Причому, перебуваючи у рамках первинних обмежень і добровільно взявши на себе таку відповідальність.

АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Відповідно до зазначених передумов, згідно оригінальної візії досвідчених співзасновників «Маркетерні», головні чинники успішного «project-манеджменту», причому, як у маркетингових, та і в ІТ-проектах – це:

 • Реалістичність цілей
 • Достатність ресурсів
 • Компетенція персоналу
 • Вмотивованість команди
 • Контрольованість процесу
 • Переіодичне підбиття підсумків

Далі, розшифруємо трохи детальніше що саме мається на увазі під кожним із цих факторів

РЕАЛІСТИЧНІСТЬ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ

Під здійсненністю проекту ми розуміємо відсутність у ініціаторів/замовників хибних ідей та засновків, наслідки яких унеможливлюють досягнення його цілей, наприклад:

ДОСТАТНІСТЬ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ

Під достатніми ресурсами маються на увазі як людське, так і фінансово-часове забезпечення умов для досягнення цілей проекту.

Зокрема конкурентний рівень фінансової мотивації залучених фахівців та коректно обчислені часові рамки або реалістичний критерій результату.

Іншими словами, не володіючи ресурсом на просування в інтернеті, залучення веб-дизайнера чи збір та сегментацію семантичного ядра – починати проект не варто.

Так само як і планувати «виконати п’ятирічку за один день» чи «продати весь склад неліквідного товару за два дні»

КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Лише маючи у розпорядженні фінасово-мотиваційний ресурс на залучення кваліфікованого менеджера, а при потребі й інших учасників команди —замовники чи ініціатори проекту можуть розраховувати на ефективне управління.

Проте, навіть пропонуючи за координацію проекту конкурентоспроможну компенсацію менеджерам, ініціаторам проектів слід враховувати можливість невиправдання довіри чи критичної розбіжності у поглядах на шляхи досягнення цілей чи інтерпретацію перешкод.

Відтак, для убезпечення від головної невідновної загрози втрат – часових, для управління тим, чи іншим проектом найкраще обирати досвідчених та універсальних керівників-фахівців, які здатні планувати, реалізовувати, контролювати та корегувати усі процеси.

ВМОТИВОВАНІСТЬ КОМАНДИ

Полягає у створенні таких умов діяльності, де б кожна результативна дія відповідним чином впливала б на можливості, які це дає співробітникам.

КОНТРОЛЬОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ

Будь-який проект повинен мати певні контрольні точки чи проміжні показники, наявність чи відсутність яких ще до завершення проекту може свідчити про правильність чи хибність процесів його виконання.

Відтак, для ефективності управління, ініціаторам проекту або його менеджеру слід ще до початку визначитися з такими параметрами, як мінімум у часі.

А також налагодити дієву систему інформування замовників щодо наближення чи настання такого роду звітних проміжних етапів.

Причому, для підвищення рівня мотивації чи менеджера проекту чи всієї команди виконавців – ініціаторам проекту слід передбачити додаткове заохочення у разі успішного подолання кожного з таких етапів

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Важливе з точки зору узагальнення суттєвих моментів, що спричинили як успіх, так і невдачу проекту, адже як відомо «відсутність результату – також результат», а користь такого підбиття підсумків:

 • у можливості швидкого і надійного масштабування виконаного проекту чи відтворення його принципів у процесі реалізації схожих ідей
 • та в з’ясуванні причин невдачі та “озброєнні здобутою інформацією” на майбуття

ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Співзасновники та фахівці нетипової (неординарної) маркетингової агенції, маючи містке та розмаїте уявлення про принципи та чинники ефективного управління широким спектром маркетингових та ІТ-проектів.

Пропонують ініціаторам проектів унікальні умови співпраці, заснованої на суттєвих конкурентних перевагах:

 • Об’ємний та різноманітний досвід фахівців, що об’єднані етичними цінностями відображеними у «Кодексі», причому не лише безпосередньо в сфері маркетингу, а і в суміжних галузях, завдяки чому замовник може отримати весь спектр необхідних людських ресурсів для реалізації проекту звернувшись до одного джерела
 • Адаптивність форматів співпраці, що дає змогу залучити висококваліфікованих маркетерів, ІТ-фахівців, дизайнерів, продажників, копірайтерів тощо на вигідних умовах повної або часткової зайнятості, аутсорсингу, аутстафінгу чи консалтингу
 • Максимальність післяоплати та мінімальність бюрократії – дозволяють зосередитися саме на взаємовигідності діяльності в рамках проекту, а не витрачати час на зваження ризиків чи формулювання пунктів мілким шрифтом у договорах

Щоби зробити крок на зустріч з’ясуванню “точок дотику”, відповідно до маркетингово-медичної концепції — надсилайте запит на первинну консультацію і готуйтеся узгоджувати час для її проведення