Соціальні мережі

Соціальні мережі

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Корпоративні чи персоналізовані сторінки різних компаній, брендів, проектів у таких сервісах як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (TikTok) тощо, згідно з загальною ідеєю «соцільної мережі як сервісу для підтримки суспільних зв’язків у Інтернеті» – призначені:

 1. Репрезентувати соціальне\людське обличчя різноманітних організацій
 2. Презентувати продукти (товари, послуги) бізнесу або ідеї та активності некомерційної організації
 3. Взаємодіяти з аудиторією через особисті повідомлення, дописи, коментарі, відео, розіграші, події, трансляції, опитування тощо
 4. Нарощувати підписки і показники охоплення цільової аудиторії
 5. Генерувати заявки, звернення, замовлення, покупки та продажі
 6. тощо

Відповідно до коректного розуміння ідеї соцмереж в контексті будь-яких організацій, а с особливо – комерційних та з урахуванням специфіки кожної соціальної мережі – процес просування у Фейсбуку, Інстаграмі, Твіттері тощо має свої особливості.

Загальним баченням згаданих особливостей процесу просування у соцмережах (SMM) як у цілому, так і зокрема щодо кожної з соціальних мереж – ми, співзасновники-маркетери з багаторічним практичним досвідом SMM-у різних бізнесів поділимось далі у цій публікації.

А почнемо з основоположних передумов ефективного застосування цього комунікаційно-маркетингового засобу

ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО SMM

У першу чергу бізнесменам та бізнес-леді варто осягнути, що звуження і спрощення розуміння соціальних мереж до «засобу отримання заявок/замовлень та/чи продажів», найчастіше призводить до розчарування та, де-факто, нерозкриття монетизаційного потенціалу цього маркетингово-комунікаційного засобу.

По-друге, якщо уявлення Замовника про соцмережі визначається потребою короткострокової окупності інвестицій (місяць-півтора) – одразу потрібно готуватися до значніших інвестицій в платне просування (таргетовану рекламу), ніж у випадку якщо “розкрутка соцмереж” є середньостроковою ціллю (два-три місяці).

По-третє, показник взаємодії користувачів соціальних мереж із сторінками відповідних сайтів – враховується у якості одного з основних критеріїв ранжування самих сайтів, а також, багато в чому визначає довіру пошукової системи і до сайту, і до соцмереж, і до бізнесу в цілому.

По-четверте, існує принцип «один продажно-орієнтований допис на три інформаційно-розважальних». Іншими словами, шанси на успішне просування у соцмережах сторінок, де усі дописи присвячені винятково презентації продуктів чи самого бренду – прямують до нуля. В кращому випадку – зі сторінкою взаємодіятимуть працівники компанії та друзі керівників, але зрештою, зазвичай, і вони відпадуть

По-п’яте, здійснювати SMM належить державною мовою, але при бажанні – можна і одночасно кількома мовами з виразним домінуванням у комунікаціях саме української мови, адже це свідчить про бізнес-маркетингову ментальність

По-шосте, просування у соціальних мережах має бути системним, різнобічним і планомірним, з урахуванням комунікацій для усіх сегментів цільової аудиторії та семантичного ядра.

Тощо

Більше важливих (і неочевидних) загальних принципів ефективного SMM ми повідимимо уже під час консультації чи безпосередньо у процесі співпраці, що стосуватиметься лише просування у соцмережах або міститиме і її серед інших напрямів взаємодії.

АУДИТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

За даними дослідження, проведеного на початку 2022 року, найбільшу кількість користувачів, яких можна охопити рекламними засобами – пропонує Meta (Facebook та Instagram) у кількості 27 млн.

На другому місці Youtube із аудиторією 23,5 млн користувачів, і хоча сервіс для відео не є класичною соцмережею, інколи його відносять до числа «соцмереж, в яких має бути репрезентований бізнес, бренд, проект чи ініціатива»

Аудиторія TikTok в Україні – 12 млн, проте питома частка дорослої (18+) її частини невелика, водночас, найбільше повнолітніх користувачів – є у Фейсбуку (16,5 млн), у той час як в Інстаграмі таких користувачів майже 16 млн.

За іншими даними, найпопулярніша соцмережа в Україні – Фейсбук охоплює 57% населення, Youtube – 12%, Twitter, Pinterest та Instagram – по 8%, а LinkedIn – 1%

Далі більше зосередимося на характеристиці і загальних принципах ефективного просування у найпопулярніших соціальних мережах (та в Youtube)

FACEBOOK

Станом на початок 2022 року кількість користувачів цієї соціальної мережі в Україні складає майже 17 мільйонів (16,8) і на думку багатьох Замовників саме Фейсбук залишається «основною соцмережею».

Аудиторія Фейсбуку в Україні:

 • на 96% доросла (16,4 із 16,8 млн)
 • орієнтована на громадську активність, політично грамотна
 • вимоглива щодо змісту комунікацій більше, ніж щодо їх форми
 • може бути «затаргетована» відповідно до віку, географії, статі, інтересів, сімейного статусу, життєвих подій тощо
 • схильна більше взаємодіяти з короткими відео або середнього і великого обсягу унікальними текстово-графічними дописами
 • тощо

Просування у Фейсбуку вимагає від фахівця з SMM певного бізнесу враховувати очевидні і неочевидні принципи успішності такого роду маркетингово-комунікативної діяльності.

В цілому, якщо просування компанії здійснюватиметься лише у Facebook, керівникам і маркетерам (не плутати з маркетологами) варто зосередити максимальну увагу на способах задоволення підвищеної вимогливості аудиторії до змісту, частоти і тематики публікацій.

INSTAGRAM

Аудиторія Інстаграму в Україні, згідно вказаного вище дослідження (актуального на момент написання цієї статті) – навіть трохи перевищує аудиторію Facebook та становить 17.3 млн. користувачів

Причому характерно, що приріст користувачів Інстаграму за останні півроку суттєво перевищив показники Facebook та становить 2,3 млн (0.8 млн), а це автоматично перетворює Іnstagram на найбільш динамічну соціальну мережу.

При просуванні в цій соцмережі важливо враховувати:

 • близько двох третин аудиторії – жінки
 • візуальних характер усієї інформації (графіка, відео)
 • мінімум текстів – максимум хештегів
 • найкраще – якісні фотографії та непідробні емоції
 • важливе значення мають історії (сторіс, stories)
 • вік користувачів – від 13 років
 • тощо

YOUTUBE

Згідно з даними, що доступні за посиланням із попереднього розділу, кількість користувачів відеохостингу, який нерідко відносять до когорти соцмереж становить 28 млн. користувачів, або практично усе доросле населення.

І хоч ці дані, на перший погляд, суперечать зазначеним вище, де охоплення Youtube зазначається на рівні 12% населення України, завдяки рекламним інструментам до аудиторії саме цієї «соцмережі» можуть бути зараховані усі користувачі Google із уанету.

Просування Youtube-каналу – це складний та багатоаспектний процес, який потребує не лише необхідного обладнання для запису відео й аудіо доріжок, а й продуманого контент-планування, професійного монтажу та харизматичного спікера чи персонажу.

Власний Youtube-канал для бізнесу, особливо, який дотримується принципів «бюджетного маркетингу» – це справа громіздка, витратна і дуже ризикована щодо окупності інвестицій.

Водночас, якщо бізнес генерує відеоматеріали високої якості і без додаткової підготовки, то самою лише структурованою публікацією роликів з позначеннями тематики в ютьюб-каналі можна доволі ефективно стимулювати додатковий попит.

TIKTOK

15-ть мільйонна аудиторія цієї зростаючої бурхливими темпами соціальної мережі у порівнянні з іншими в Україні – наймолодша і вік учасників починається уже з 13 років.

Попри певний скептицизм у бізнес-середовищі щодо монетизаційного потенціалу користувачів TikTok, компаніям та брендам, що прагнуть збільшити попит на свої орієнтовані на підлітків товари і послуги – безумовно варто включати у SMM-стратегію просування у TikTok

TWITTER

За даними звідси користувачів цієї соцмережі для ведення мікроблогів в Україні нараховується близько 1 млн.

Проте, незважаючи на настільки невелику кількість профілів, саме у Твіттері можна знайти найбільш “північно-атлантичну”, а відтак і платоспроможну та політично-активну аудиторію з усіх в Україні.

Просування у Твіттері, враховуючи політично-громадську спрямованість соціальної мережі має безліч неочевидних нюансів та правил, які слід враховувати тим компаніям,що пропонують послуги і товари, орієнтовані на іноземців та дипломатію

ФАХІВЕЦЬ З СОЦМЕРЕЖ

Велике розмаїття соціальних мереж (це ще без мессенджерів) і значна кількість особливостей та закономірностей просування, дуже часто визначають потребу бізнесу у залученні окремого штатного чи позаштатного, але постійного фахівця з SMM.

Як свідчить багаторічна практика налаштування ефективних маркетингових систем на різних В2В/В2С підприємствах – процес залучення окремого есемемника чи есемемниці має як переваги, так і недоліки, причому на певних етапах розвитку бізнесу – ці недоліки можуть виростати як до розмірів «нездоланних перешкод» так і повністю нівелюватися.

Важливою складовою успішного просування в соціальних мережах є вміння фахівця скласти реалістичну та всеохоплюючу SMM-стратегію, в основі якої лежатиме місткий контент-план, що передбачатиме інвестиції у рекламні кампанії та працюючу «фабрику якісного контенту»

Украй гострою, нерідко, стає і проблема грошової мотивації, розмір якої, дозволяючи залучити HR-ресурс лише низької кваліфікації, де факто – не вирішує проблеми, а лише маскує її.

Тощо

СОЦМЕРЕЖІ У МАРКЕТЕРНІ

Звернення замовника у нетипову (неординарну) маркетингову агенцію, яка об’єднує вмотивованих та висококваліфікованих маркетерів, графічних дизайнерів, копірайтерів, відео-дизайнерів, веб-розробників, креативників тощо – це надійна запорука успішного вирішення завдань бізнесу у соціальних мережах.

Співпраця з нами, серед іншого, містить і цілий ряд унікальних переваг для комерційних та некомерційних організацій:

Тож, щоби “оживити соцмережі”, надсилайте запит і уже невдовзі представник «Маркетерні» вам зателефонує для прояснення предмету, а можливо і для проведення первинної консультації та подальшого налагодження співпраці на основі принципів взаємної вигоди!